Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

kontakt

forum pasażerów

9 kwietnia 2019 r. odbyło się III spotkanie Forum Pasażerów. Tematami wiodącymi były zagadnienia dotyczące wiat przystankowych oraz kształtowania układu komunikacyjnego.

Przedstawiono informacje dotyczące nowych wiat przystankowych, które pojawiły się, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w Warszawie. Są to trzy rodzaje wiat: konkursowe – ustawione w najbardziej reprezentacyjnych i ważnych komunikacyjnie lokalizacjach, konserwatorskie – na obszarach objętych nadzorem konserwatorskim oraz seryjne – w pozostałej części miasta. Zaprezentowano także pozostałe rodzaje wiat obecnych na terenie aglomeracji. Przekazano informacje dotyczące procedury ustawiania wiat, istniejących w tym zakresie wymagań, zezwoleń i uzgodnień z urzędami i innymi użytkownikami dróg. Uczestnicy spotkania omawiali konstrukcję wiat oraz dyskutowali o nowych lokalizacjach. Zgłosili także szereg pomysłów dotyczących przyszłych rozwiązań.

Temat kształtowania układu komunikacyjnego dotyczył projektowania sieci połączeń na podstawie analiz ruchu, napełnienia pojazdów, konsultacji społecznych i samorządowych przy spełnieniu wszystkich uwarunkowań wymaganych prawem. Omówiono kwestie związane z planowaniem rozkładów jazdy, częstotliwością kursowania pojazdów oraz działania mające na celu optymalizację połączeń i skracanie czasów przejazdów. Zwrócono uwagę na to, że komunikacja miejska jest systemem, w którym zmiany w kursowaniu linii w jednej części miasta mają wpływ na funkcjonowanie innych połączeń, niekiedy nawet w odległych dzielnicach.

Przedstawiciele ZTM odnosili się też do konkretnych sytuacji opisywanych przez uczestników spotkania oraz do pomysłów usprawnień. Zgłoszone propozycje zostaną przeanalizowane i w miarę możliwości wykorzystane przy projektowaniu systemu komunikacji miejskiej.

-----

22 stycznia 2019 r. w ramach kolejnego spotkania Forum uczestnicy dyskutowali o uciążliwych zachowaniach współpasażerów. Zwrócili uwagę na utrudnienia związane z wsiadaniem i wysiadaniem z powodu pasażerów stojących w pobliżu drzwi, trudności z przejściem wewnątrz pojazdu powodowane m in. przez plecaki i inne bagaże oraz na głośne rozmowy przez telefon. Do tego katalogu należą także agresywne zachowania innych pasażerów oraz skutki przebywania osób bezdomnych w pojazdach. 

Część dyskusji poświęcono utrudnieniom, z jakimi borykają się w podróży osoby z różnymi niepełnosprawnościami oraz innymi ograniczeniami mobilności (w tym osoby starsze, pasażerowie z wózkami, z małymi dziećmi, kobiety w ciąży). Dyskutowano o spotykanym niekiedy braku wrażliwości i zrozumienia ich sytuacji.

Omówienie problemów, na które zwrócili uwagę uczestnicy spotkania, będzie pomocne przy realizacji planowanych kampanii społecznych dotyczących życzliwości i właściwego zachowania w komunikacji.

Kolejnym zagadnieniem było przewożenie rowerów w pojazdach komunikacji publicznej. Omówione zostały przepisy obowiązujące w tym zakresie. Rozważano powody transportowania rowerów komunikacją miejską i możliwości rozwiązań w zależności od różnych sytuacji w pojeździe.

Inne kwestie wskazane przez uczestników spotkania dotyczyły rodzajów dostępnych biletów, rozkładów jazdy, wiat przystankowych, całodobowej infolinii miejskiej i możliwości zgłaszania problemów w czasie rzeczywistym.

Tematy poruszane na spotkaniu, wraz z pomysłami i propozycjami rozwiązań, będą wykorzystane przez Zarząd Transportu Miejskiego do przygotowywania zmian doskonalących funkcjonowanie stołecznej komunikacji miejskiej.

-----

Twórzmy wspólnie jakość Warszawskiego Transportu Publicznego

Zarząd Transportu Miejskiego stale pracuje nad poprawą jakości świadczonych usług. Pasażerowie mogą w różny sposób przekazywać nam swoje uwagi, oczekiwania i potrzeby – rozmawiamy z Pasażerami przez media społecznościowe, prowadzimy badania opinii, organizujemy konsultacje społeczne, spotykamy się z reprezentantami lokalnych organizacji i społeczności.

Do 15 września 2018 r. ZTM oczekiwał na zgłoszenia do udziału w nowej inicjatywie – Forum Pasażerów, której założeniem było zebranie grupy osób otwartych, kreatywnych, pragnących aktywnie i bezinteresownie uczestniczyć w tworzeniu najlepszych rozwiązań dla komunikacji miejskiej w aglomeracji warszawskiej.

Wybór osób nastąpił zgodnie z Regulaminem wyboru uczestników Forum Pasażerów.

W składzie Forum znaleźli się przedstawiciele różnych grup Pasażerów, reprezentujący inne spojrzenia, m.in.: rodzice z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy osoby z różnych części miasta i okolic.

Pierwsze spotkanie uczestników odbyło się 30 października 2018 r. Podsumowanie ze spotkania zostało umieszczone w artykule: Pierwsze posiedzenie Forum Pasażerów za nami.

 

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Dziesięć lat linii lokalnych

Dziesięć lat linii lokalnych

Dziesięć lat temu na trasy w aglomeracji warszawskiej wyruszyły autobusy linii lokalnych. Chyba mało kto wtedy przypuszczał, jak wielki sukces odniosą. To było coś nowego, a jednocześnie oferta, której potrzebowali mieszkańcy podwarszawskich gmin. Nic dziwnego, że po Lesznowoli, która pierwsza włączyła się we współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego, dołączały kolejne samorządy i linie dowozowe powstają w dalszym ciągu – dziś jest ich 48. Tego jubileuszu nie byłoby bez dobrej współpracy ZTM z władzami podwarszawskich gmin. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską