Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

rozkłady jazdy

dane rozkładowe

Zarząd Transportu Miejskiego udziela otwartego dostępu do danych rozkładowych na opisanych w dokumencie zasadach. Korzystanie z danych oraz ich przetwarzanie na potrzeby własne lub zewnętrznych serwisów internetowych i/lub aplikacji powinno odbywać się z uwzględnieniem niniejszych zasad.

1.       Słowniczek pojęć:

  • dane rozkładowe, dane – informacje o kursowaniu pojazdów zawierające szczegółowe opisy tras i przystanków, w tym koordynaty GPS przystanków oraz  godziny odjazdów z poszczególnych przystanków; zwane powszechnie rozkładami jazdy;
  • podmiot zewnętrzny, podmiot – firma, instytucja, organizacja lub osoba fizyczna wykorzystująca dane rozkładowe na potrzeby własne lub oferująca alternatywny dostęp do informacji o kursowaniu pojazdów poprzez zewnętrzne serwisy internetowe i/lub aplikacje; 
  • zewnętrzny serwis internetowy, serwis – inne niż przygotowywane przez ZTM strony zapewniające dostęp w trybie on-line do informacji o kursowaniu pojazdów;
  • zewnętrzna aplikacja – inne niż udostępniane przez ZTM oprogramowanie instalowane na urządzeniu użytkownika zapewniające użytkownikowi dostęp w trybie off-line lub on-line do informacji o kursowaniu pojazdów;
  • użytkownik – osoba korzystająca z informacji udostępnianych przez zewnętrzny serwis internetowy i/lub aplikację.

2.       Zakres udostępnianych danych rozkładowych

Dane, które są udostępniane podmiotom zewnętrznym, obejmują tablice odjazdów dla każdej linii z wszystkich przystanków na jej trasie, przebieg każdego kursu oraz koordynaty GPS określające położenie wszystkich przystanków. Opis formatu i zakresu danych stanowi integralną część danych udostępnianego podmiotom przez ZTM.

3.       Zasady udostępniania danych – powszechność dostępu do informacji

Dane rozkładowe, które są udostępniane na zasadach powszechnego dostępu, stanowią źródło informacji pasażerskiej, która równolegle jest udostępniana na zasadach powszechnego i bezpłatnego dostępu w serwisie internetowym ZTM oraz aplikacjach udostępnianych przez ZTM.

Użytkownicy informacji udostępnianych przez ZTM mogą ponosić jedynie koszty związane z opłatami za transfer danych w momencie korzystania z serwisu przez użytkownika lub podczas instalacji aplikacji i w czasie jej użytkowania (pobieranie aktualnych danych). W kwestii ponoszenia ww. opłat oraz ich ewentualnej wysokości decyduje sposób i zasady, wg których użytkownik korzysta z dostępu do Internetu.

4.       Kodeks dobrych praktyk

Dobrą praktyką jest udostępnianie zewnętrznych serwisów lub aplikacji, jako alternatywnych źródeł informacji, także na zasadach powszechnego i bezpłatnego dostępu, tj. bez pobierania od użytkowników jakichkolwiek opłat za sam dostęp do informacji.

Dobrą praktyką jest aby treści publikowane w zewnętrznych serwisach i/lub aplikacjach, zwłaszcza treści reklamowe, nie zawierały jednocześnie przekazu mogącego negatywnie wpłynąć na odbiór transportu publicznego.

5.       Odpowiedzialność podmiotu zewnętrznego

Podmiot, który wykorzystuje dane na potrzeby zewnętrznych serwisów i/lub aplikacji powinien zapewnić aktualność prezentowanych informacji, tj. ich zgodność z aktualnymi danymi rozkładowymi udostępnianymi przez ZTM.

Odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego przetworzenia danych, w tym zaprezentowania informacji niezgodnych z danymi, leży po stronie podmiotu.

Wszelka odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich a także innych obowiązujących przepisów prawa przez zewnętrzne serwisy i/lub aplikacje leży po stronie podmiotu.

6.       Zgoda na przetwarzanie danych

ZTM udostępniając dane udziela jednocześnie zgody na:

a) wykorzystanie danych przez podmiot,
b) wprowadzanie danych do pamięci komputerów,
c) utrwalanie danych dowolną techniką,
d) przetwarzanie danych, w tym ich modyfikacji i dostosowanie do wymagań podmiotu, z wyłączeniem odpowiedzialności ZTM,
e) publiczne udostępnianie wyników przetwarzania danych, w tym ich elementów, w zewnętrznych serwisach i/lub aplikacjach,
f) prezentowanie wyników przetwarzania danych, w tym ich elementów, w zamkniętych sieciach komputerowych (intranetowych),
g) wykorzystywanie wyników przetwarzania danych, w tym ich elementów, w celu promocji i reklamy zewnętrznych serwisów i/lub aplikacji,
h) udostępnianie przetworzonych danych innym podmiotom.

7.       Uregulowania techniczne dostępu do danych

Aktualizowane dane są udostępniane na serwerze ZTM. Podmiot we własnym zakresie odpowiada za pobieranie danych z serwera oraz dalsze ich przetwarzanie wg potrzeb.

8.       Kontakt

W przypadku potrzeby kontaktu, tj. pomocy technicznej w zakresie opisu formatu, zgłoszenia ewentualnych błędów w danych czy innych kwestii prosimy o korzystanie z formularza kontaktowego na stronie ZTM.

Zachęcamy również do informowania nas o wdrażanych serwisach i aplikacjach, które wykorzystują udostępniane dane.

9.       Zastrzeżenia

ZTM zastrzega sobie prawo do rozwijania, modyfikacji lub zmiany formatu bez konieczności uprzedniego informowania o zmianach.

ZTM zastrzega sobie prawo do wycofania się z udostępniania danych na zasadach powszechnego dostępu, jeżeli dalsze obowiązywanie zasad nie leży w interesie publicznym.

10.     Źródło danych

Adres serwera FTP: rozklady.ztm.waw.pl

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Dziesięć lat linii lokalnych

Dziesięć lat linii lokalnych

Dziesięć lat temu na trasy w aglomeracji warszawskiej wyruszyły autobusy linii lokalnych. Chyba mało kto wtedy przypuszczał, jak wielki sukces odniosą. To było coś nowego, a jednocześnie oferta, której potrzebowali mieszkańcy podwarszawskich gmin. Nic dziwnego, że po Lesznowoli, która pierwsza włączyła się we współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego, dołączały kolejne samorządy i linie dowozowe powstają w dalszym ciągu – dziś jest ich 48. Tego jubileuszu nie byłoby bez dobrej współpracy ZTM z władzami podwarszawskich gmin. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską