Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne: rozstrzygnięte

09.10.2017Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Jabłonna z Warszawą (PN-76/2017)17.10.2017
05.10.2017Wykonanie prac remontowych na terenie pętli autobusowej P+R Al. Krakowska zlokalizowanej w Warszawie przy Al. Krakowskiej 100, w tym wykonanie prac remontowych związanych z pomieszczeniem ekspedycji oraz elewacją w obszarze peronów autobusowych (81/2017)20.10.2017
03.10.2017Wykonanie studium wykonalności, analizy finansowej, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wielobranżowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej miejskiego parkingu podziemnego pod boiskiem szkolnym (PN 79/2017)13.10.2017
03.10.2017Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym ulicy Kondratowicza w dzielnicy Targówek w Warszawie (PN 77/2017)18.10.2017
03.10.2017Budowa przystanków autobusowych zlokalizowanych w ulicy SASKIEJ i ulicy ZWYCIĘZCÓW w Warszawie (PN 78/2017)18.10.2017
28.09.2017Wykonanie prac remontowych na terenie pętli autobusowej zlokalizowanej w Warszawie przy Al. Krakowskiej 10013.10.2017
19.09.2017Wykonanie dokumentacji technicznej modułowego stalowego wielopoziomowego parkingu o konstrukcji demontowalnej (PN 75/2017)29.09.2017
07.09.2017Wykonanie studium wykonalności, analizy finansowej, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wielobranżowej, dwuwariantowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej miejskiego parkingu w rejonie ulicy Orzyckiej (PN 74/2017)18.09.2017
30.08.2017Dostawa i montaż wraz z doprowadzeniem zasilania, dwustronnych tablic informacyjnych z podświetlonym regulaminem parkingów P+R08.09.2017
28.08.2017Naprawa izolacji wodochronnej dachów parkingów P+R oraz pętli autobusowych zlokalizowanych w Warszawie (PN 71/2017)12.09.2017

zaplanuj podróż

kalandarz
kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Witamy Łomianki w 1 strefie

Witamy Łomianki w 1 strefie

Komunikacja miejska, organizowana przez Zarząd Transportu Miejskiego, dawno już przekroczyła granice samej Warszawy. Mapa, przedstawiająca trasy linii autobusowych wygląda bardzo ciekawie i uświadamia, jak rozbudowany i rozległy jest to system, jak wiele osób korzysta z transportu publicznego nie tylko w centrum stolicy, ale także na jej obrzeżach. Autobusy i Szybka Kolej Miejska docierają do wielu miejscowości, stanowiących aglomerację warszawską. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską