Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony

Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Radzymin z Warszawą (PN 4/2018)

Data ogłoszenia: 11.01.2018
Termin składania ofert/wniosków: 19.02.2018 godzina: 10:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r., usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Radzymin z Warszawą w liczbie 678 540 (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści) +10%/-10%  (plus dziesięć/ minus dziesięć procent) wozokilometrów, zwanych dalej także „wozokm”.

Usługi świadczone będą na trasach:

L40  MARKI/PUSTELNIK/ –  Piłsudskiego – Nadma – Kobyłka: Chrobrego – Napoleona- Żymirskiego – Wołomińska – Wołomin: Szpital – Geodetów – Wileńska – Legionów - PKP WOŁOMIN

L45 PKP DĄBKOWIZNA – Wólka Radzymińska – Sieraków  – Słupno – Bieszczadzka –      Rzeczna – Stara – Nadma – Jaworówka – Marki: Piłsudskiego – CH MARKI

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa rozdział VI SIWZ, załącznik nr 1 do SIWZ - Wymagania techniczne dla autobusów oraz załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami.

Ogłoszenie o zamówieniu (162 KB) 11.01.18 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia (SIWZ) (7 MB) 11.01.18 Załącznik nr 1 do SIWZ - Wymagania techniczne dla autobusów  (345 KB) 11.01.18 Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (688 KB) 11.01.18 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie (JEDZ) (139 KB) 11.01.18 Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (224 KB) 11.01.18 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług (305 KB) 11.01.18 Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy (303 KB) 11.01.18 Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy (250 KB) 11.01.18 Załącznik nr 1 do Umowy - Przebieg i rozkład linii L  (2 MB) 11.01.18 Załącznik nr 2 do Umowy - Protokół wykonania usługi  (163 KB) 11.01.18 Załącznik nr 3 do Umowy - Wykaz aktów prawnych (143 KB) 11.01.18 Załącznik nr 4 do Umowy - Karta kursowania autobusu (203 KB) 11.01.18 Załącznik nr 5 do Umowy - Oznakowanie liniowe autobusów kursujących na liniach "L" (222 KB) 11.01.18 Załącznik nr 6 do Umowy - Zasady identyfikacji wizualnej, oznakowania oraz zasady i ograniczenia dotyczące ekspozycji reklam dla autobusów obsługujących linie "L" (341 KB) 11.01.18 Załącznik nr 7 do Umowy - Karta zdarzenia (170 KB) 11.01.18 Załącznik nr 8 do Umowy - Obowiązki Operatora (328 KB) 11.01.18 Załącznik nr 9 do Umowy - Kary i potrącenia (329 KB) 11.01.18 Załącznik nr 10 do Umowy - Wymagania techniczne w zakresie systemów okresowego raportowania parametrów pracy pojazdu (lokalizacja pojazdów) (207 KB) 11.01.18 Załącznik nr 11 do Umowy - Zasady komfortu termicznego  (182 KB) 11.01.18 Załącznik nr 12 do Umowy - Procedury dopuszczenia pojazdów do ruchu (223 KB) 11.01.18 Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór gwarancji (122 KB) 11.01.18 Odpowiedzi na pytania 1-7 (666 KB) 24.01.18 Informacja z otwarcia ofert (1 MB) 19.02.18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (382 KB) 05.03.18 Informacja o unieważnieniu postępowania (378 KB) 20.03.18

opublikowano 11 stycznia 2018r.
ostatnia aktualizacja 20 marca 2018r.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Jaki był 2018 rok w komunikacji miejskiej?

Jaki był 2018 rok w komunikacji miejskiej?

Koniec roku nastraja do refleksji i skłania do podsumowań. Mijających 12 miesięcy przyniosło wiele wydarzeń ważnych dla stołecznej komunikacji: Warszawski Transport Publiczny zyskał nowe logo, na ulice wyjechały nowoczesne autobusy o napędzie hybrydowym i gazowym, a pasażerowie mogą taniej podróżować po aglomeracji dzięki Biletom Metropolitalnym i zmianom w Karcie Warszawiaka. Działo się dużo, dlatego postanowiliśmy przypomnieć Państwu, jak mijał komunikacyjnie rok 2018. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską