Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

bilety i opłaty

Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD

<u>Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD</u>

"Wspólny bilet" to specjalna oferta taryfowa, w ramach której posiadacze wybranych biletów ZTM mogą podróżować pociągami podmiejskimi na terenie Warszawy i ościennych gmin.

"Wspólny bilet ZTM-KM-WKD" w pociągach obsługiwanych przez spółki:

 • "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
 • Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Zasady przejazdów pociągami
- przejdź do:

 1. Typy biletów ZTM objętych ofertą
 2. Zakres oferty
      a. stacje i strefy biletowe
      b. pociągi przyspieszone
      c. pociągi dalekobieżne i specjalne
      d. zastępcza komunikacja autobusowa
      e. połączenia lotniskowe
 3. Kasowanie biletów
 4. Skargi, wnioski i windykacja należności
 5. Podstawa prawna oferty

Zobacz również szczególne zasady honorowania biletów
– poza ofertą Wspólnego Biletu ZTM–KM–WKD

1. Typy biletów ZTM objętych ofertą

Bilety ZTM objęte ofertą „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” to:

 • bilety dobowe
 • bilety 3-dniowe
 • bilety weekendowe
 • bilety 30-dniowe
 • bilety 90-dniowe
 • bilety seniora
 • bilety dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci.

Uwaga: za wyjątkiem połączeń lotniskowych (zob. pkt 2 e) w pociągach KM i WKD nie są ważne bilety czasowe (20-minutowe) i jednorazowe przesiadkowe (75-minutowe na I strefę i 90-minutowe na I i II strefę).

2. Zakres oferty

a) stacje i strefy biletowe

Bilety określone w pkt 1 (na odpowiednie strefy) oraz uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych ZTM ważne są:

 • w pociągach Kolei Mazowieckich – KM (wyjątki – zobacz pkt b i c) na obszarze ograniczonym stacjami Sulejówek Miłosna, Śródborów, Zalesie Górne, Pruszków, Płochocin, Legionowo Przystanek, Legionowo Piaski, Zagościniec. Przystankami granicznymi I i II strefy są stacje: Warszawa Wola Grzybowska, Warszawa Falenica, Warszawa Jeziorki, Warszawa Ursus Niedźwiadek, Warszawa Gołąbki, Warszawa Zacisze-Wilno, Warszawa Mokry Ług)
 • w pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Opacz (cały odcinek w I strefie biletowej)

Uwaga: przy podróży do/ze stacji Michałów Reginów i Wieliszew bilety ZTM ważne są wyłącznie w pociągach SKM. W przypadku przejazdu pociągami KM należy zakupić bilet KM.

b) pociągi przyspieszone

Zakres ważności biletów ZTM może być ograniczony w pociągach przyspieszonych KM, które nie zatrzymują się na części stacji w strefach biletowych ZTM. We wszystkich tych pociągach ważne są bilety ZTM do ostatniej stacji w I strefie, natomiast ważność biletów do stacji w II strefie zależy od tego, czy pociąg się tam zatrzymuje.

Oznacza to, iż posiadacz biletu ZTM na I strefę (np. 30- czy 90-dniowego) może podróżować pociągiem przyspieszonym dokupując bilet KM od granicy I strefy do stacji docelowej. W przypadku II strefy taka możliwość zależy od zatrzymywania się pociągu na stacji w II strefie i może oznaczać zakres honorowania tylko do stacji, na której pociąg się zatrzymuje, a nie do ostatniej stacji w II strefie (np. do Otwocka, a nie do Śródborowa).

Szczegółowe informacje na temat zakresu honorowania biletów ZTM w przyspieszonych pociągach KM znajdują się na stronie www.mazowieckie.com.pl.

c) pociągi dalekobieżne i specjalne

Bilety ZTM i uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych ZTM nie są ważne w dalekobieżnych pociągach Kolei Mazowieckich, tj. pociągu SŁONECZNY w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka, pociągu DRAGON w relacji Warszawa Wschodnia – Kraków Główny i pociągach specjalnych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad taryfowych przejazdu tymi pociągami znajdują się na stronie www.mazowieckie.com.pl .

d) zastępcza komunikacja autobusowa

W przypadku uruchomienia przewozów Zastępczą Komunikacją Autobusową bilety i uprawnienia przejazdowe ZTM zachowują ważność na obszarze ograniczonym stacjami, określonymi w pkt 2 lub odpowiadającymi im przystankami autobusowymi.

e) połączenia lotniskowe

W pociągach Kolei Mazowieckich linii RL na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Płudy ważne są wszystkie bilety z oferty ZTM (również 20-minutowe oraz jednorazowe przesiadkowe 75-minutowe i 90-minutowe).

W pociągach SKM linii S2 na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Wschodnia i linii S3 na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Płudy ważne są wszystkie bilety KM uprawniające do przejazdu do odpowiednich stacji.

UWAGA! Podczas kontroli biletowych przeprowadzanych w pojazdach komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro, pociągi SKM) użytkownicy biletów z taryfy Kolei Mazowieckich zakodowanych na Karcie Mazowieckiej zobowiązani są do okazania wraz z Kartą  „Potwierdzenia sprzedaży”, poświadczającego zakodowanie na ww. Karcie określonego biletu. Brak „Potwierdzenia sprzedaży” skutkować będzie obciążeniem pasażera opłatą dodatkową za brak ważnego dokumentu przewozu.

3. Kasowanie biletów

Bilety ZTM w ramach oferty „Wspólny bilet ZTM – KM – WKD” honorowane są w pociągach KM i WKD pod warunkiem, że są ważne w chwili przejazdu, tj. zostały wcześniej aktywowane lub skasowane.

Aktywacja / skasowanie może nastąpić:

 • podczas wcześniejszego przejazdu pojazdem linii ZTM lub w bramkach biletowych w metrze;
 • w kasowniku w pociągach KM obsługujących linię RL;
 • w kasowniku zamontowanym na wybranych stacjach kolejowych;
 • u kierownika pociągu KM (w celu aktywowania lub skasowania biletu ZTM należy wsiadać do pociągu pierwszymi drzwiami licząc od czoła składu i niezwłocznie zgłosić się do kierownika pociągu).

Bilety, którym nadał ważność kierownik pociągu, w pojazdach komunikacji miejskiej są sprawdzane przez kontrolerów biletów, w urządzeniach kontrolerskich.

Jeśli dane zapisane na pasku magnetycznym świadczą, iż bilet jest przeterminowany - bilet jest uznawany za nieważny, mimo danych naniesionych przez kierownika pociągu.

Jeżeli bilet z naniesionymi danymi, o których mowa wyżej zostanie skasowany w późniejszym terminie w kasowniku lub bramce metra, datę ważności takiego biletu liczy się od daty i godziny wpisanej przez kierownika pociągu.

4. Skargi, wnioski i windykacja należności

Skargi i wnioski dotyczące przejazdów pociągami KM i WKD należy kierować bezpośrednio do KM i WKD.

Windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem bez ważnego biletu odbywa się na zasadach obowiązujących w KM i WKD.

Dane kontaktowe:

 • Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
  ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
  Wydział Marketingu i Sprzedaży Usług WKD Sp. z o.o.
  - tel. 22 7554760, e-mail: marketing@wkd.com.pl
  Strona internetowa: www.wkd.com.pl

  Windykacja należności przewozowych (dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych od dnia 1 czerwca 2016 r.):
  Z.W. "Renoma" Sp. z o.o.
  ul. 3 Maja 67, 81-850 Sopot
  e-mail: kontakt.wkd@zwrenoma.pl
  Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu: 22 629 39 67 w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9:00 – 13:00.

5. Podstawa prawna oferty

Honorowanie biletów odbywa się na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego a Kolejami Mazowieckimi i Warszawską Koleją Dojazdową w sprawie realizacji usług przewozowych środkami transportu zbiorowego - pociągami uruchamianymi przez KM i WKD. Na podstawie tych umów KM i WKD zobowiązały się do przestrzegania przepisów zawartych w następujących uchwałach Rady m.st. Warszawy:

 • Uchwała Nr XLIII/1040/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2004 roku (ze zm).
 • Uchwała Nr XLVII/1203/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 r.
 • Uchwała Nr XXXIX/1186/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r.
 • Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 r. (ze zm.)
 • Uchwała Nr XLV/1413//2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008 r w sprawie nieodpłatnego przewozu grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie w ramach programu "Zima w mieście" i "Lato w mieście"
 • Uchwała Nr XVI/301/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 maja 2011 r.
 • Uchwała Nr XXXII/769/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 r.
 • Uchwała Nr XXXII/770/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 r.
 • Uchwała Nr LVI/1604/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2013 r.
 • Uchwała Nr LXXIII/1890/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r.

W granicach stref biletowych, zasady związane z nadaniem ważności biletom zakodowanym na Warszawskiej Karcie Miejskiej a także zasady dotyczące przewozu bagażu i rowerów są takie same jak w środkach lokalnego transportu zbiorowego nadzorowanego przez ZTM.

Zobacz również szczególne zasady honorowania biletów
– poza ofertą Wspólnego Biletu ZTM–KM–WKD

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Pakiet Komunikacyjny Hit Benefit!

Pakiet Komunikacyjny Hit Benefit!

Pracownik chętniej wykonuje swoje obowiązki kiedy czuje, że pracodawca o niego dba i stara się odpowiadać na jego potrzeby. Zarząd Transportu Miejskiego udostępnił możliwość zakupu benefitu, jakiego na rynku jeszcze nie było. Dzięki ofercie, przygotowanej przez agenta mobilności, przedsiębiorcy mogą dofinansować swoim pracownikom zakup biletu komunikacji miejskiej. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską