Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

hobby

Bilety i taryfa

Bilet tramwajowy z lat 1908-1914 ze zbiorów APWBilet tramwajowy z lat 1908-1914 ze zbiorów APWBilet tramwajowy z lat 1908-1914 ze zbiorów APWBilet tramwajowy z lat 1908-1914 ze zbiorów APWBilet tramwajowy z lat 1908-1914 ze zbiorów APWBilet tramwajowy z lat 1908-1914 ze zbiorów APWBilet tramwajowy z lat 1908-1914 wartości 5 kopiejek upoważniający do przejazdu II klasą. Bilet wraz z fragmentem bloczka. Widoczny numer serii CVIII nr biletu 027200.Bilet tramwajowy z lat 1908-1914 ze zbiorów APWBilet tramwajowy z lat 1908-1914 ze zbiorów APWBilet tramwajowy z lat 1908-1914 ze zbiorów APWBilet tramwajowy z lat 1915-1918 ze zbiorów APWBilet tramwajowy z lat 1915-1918 ze zbiorów APWBilet tramwajowy z lat 1915-1918 ze zbiorów APWBilet tramwajowy z lat 1915-1918 ze zbiorów APWBilet tramwajowy z lat 1915-1918 ze zbiorów APWBilet tramwajowy z lat 1915-1918 ze zbiorów APWBilet tramwajowy z lat 1915-1918 ze zbiorów APWBilet tramwajowy z lat 1915-1918 ze zbiorów APWOkupacyjny bilet miesięczny oraz legitymacja szkolna typu A, druk Kraków wrzesień 1940 (Schulausweis A) formatu A 7. Bilet miesięczny składa się z dwóch kartoników w celuloidowych okładkach. Kartoniki jak i okładka posiadają otwory umożliwiające założenie metalowej plomby na papierowym sznurku. Plomba z jednej strony posiada syrenkę z podpisem “Warszawa” a z drugiej napis “Miejsk. Zakł. Komunik.” Jakość kartoników i staranność ich formy plastycznej znacznie uboższa od przedwojennej.   Kartonik ze zdjęciem nr 328511, kartonik na czerwiec 1943 roku nr 010572, na trzy linie w tym przypadku 18, 23 i 27. Cena 18 złotych. Uwagę zwraca napis: “Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warschau”. Zdjęcie perforowane razem z kartonikiem literami TMW – (Tramwaje Miejskie Warszawa). Pod datą ważności biletu, widoczny stemplowany podpis niemieckiego dyrektora Hipolita Alertz’a (14.12.1940-31.12.1943). Legitymacja szkolna wydana przez Miejską Szkołę Rolniczą II stopnia znajdującą się przy ulicy Opaczewskiej 3a(?) umożliwiała  przejazd z 50% zniżką Towarzystwem Warszawskich Kolei Dojazdowych (WKD) oraz w nabywaniu ulgowego biletu miesięcznego. Wymiary biletu bez etui 51 mm x 93 mm, wymiary legitymacji 72 mm x 102 mm. Właściciel biletu i legitymacji Janusz Czaplicki poległ podczas pierwszej godziny walk w Powstaniu Warszawskim 1 sierpnia 1944 roku, w nieistniejącej kamienicy Spokornego (ul. Chopina 1), przy zbiegu ulicy Chopina z alejami Ujazdowskimi.  Ze zbiorów rodzinnych Janota Bzowskich. Ze zbiorów rodzinnych Janota Bzowskich.Perforowane, posiadające klej znaczki biletów miesięcznych. Wszystkie ulgowe uczniowskie. Stosowano je od lat 60-tych do 31 grudnia 1989 roku. Posiadały znaki wodne w postaci prostych, często symetrycznie ułożonych punktów, były dostarczane w takich samych płachtach jak znaczki pocztowe. Wymiary razem z "ząbkami" 33 mm na 35 mm.Perforowane, posiadające marnej jakości klej, albo pozbawione go znaczki biletów miesięcznych. Wszystkie ulgowe uczniowskie. Stosowano je od 1 stycznia 1990 roku do 31 grudnia 1991. Nie posiadały żadnych zabezpieczeń, były wykonane na bardzo złym papierze. Jak ich poprzednicy były dostarczane w takich samych płachtach jak znaczki pocztowe. Wymiary razem z "ząbkami" 34 mm na 36 mm.Znaczki biletów miesięcznych o gładkich krawędziach, ostatnie z typu papierowych do wlepienia na blankiet. Wszystkie ulgowe uczniowskie. Stosowano je od 1 stycznia 1992 roku do 31 grudnia 1994 roku. Sprzedawane w ekspedycjach, bądź kioskach posiadały okrągłe stemple z nazwą punktu sprzedaży na odwrocie. Nie posiadały znaków wodnych. Były dostarczane w płachtach z precyzyjnie naciętymi krawędziami. Wyróżniały się dużą estetyka i wieloma zabezpieczeniami w postaci drobnego druku i dużej ilości kolorów. Wymiary znaczka: 30 mm na 30 mm.Blankiet biletu miesięcznego MZK z września 1985 roku, ulgowego (uczniowski) z fotografią i nalepianym znaczkiem z miesiąca lipca roku 1986,nr blankietu 043994, cena znaczka 300 zł, blankiet ma przestemplowaną cenę ze 170 na 300 zł.Blankiet biletu miesięcznego ZTM z 1993 roku, ulgowego (uczniowski) z fotografią i nalepianym znaczkiem z miesiąca października roku 1993, nr blankietu 092221, cena nie podana na znaczku.Bilet jednorazowy ZTM z hologramem i wizerunkiem pomniku Chopina w cenie 1 zł, normalny seria A nr 0071892. Bilet jednorazowy ZTM z hologramem i wizerunkiem Zamku Królewskiego i Kolumną Zygmunta w cenie 1,40 zł, normalny seria AJ nr 6645827. Bilet ZTM jednodniowy na okaziciela, normalny w cenie 7,20, upoważniający do przejazdu wszystkimi środkami komunikacji (oprócz Airport City) seria A nr 0071892.Blankiet-wkładka do biletu miesięcznego ZTM jako Bilet Miesięczny Sieciowy Imienny (ulgowy) z czerwca 1999 roku, normalny bez fotografii, z hologramem, seria A nr 0275083, cena 29,50 zł.Blankiet-wkładka do biletu miesięcznego ZTM jako Bilet Miesięczny Sieciowy Imienny (normalny) z maja 1998 roku, normalny bez fotografii, z hologramem, seria E nr 0181900, cena 50 zł.Automat biletowy ustawiany od 2008 roku; Fot. ZTM

1866 - TRAMWAJ KONNY TZW "ROPUCHA" - Taryfa za kurs między dworcami Petersburskim a Wileńskim wynosiła 15 kopiejek od osoby, a z Dworca Terespolskiego 20 kopiejek. Opłata za bagaż po 3 do 6 kopiejek. Natomiast centrum miasta, na trasie: kościół Bernardynów - Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 5 kop. we wnętrzu wozu i 3 kopiejki na dachu. Wagony towarowe pobierały opłatę za bagaż w wysokości od 1 do 3 kopiejek od puda, wynajem wagonu o ładowności 300 pudów wynosił 4 ruble. 

10.1881 - TRAMWAJ KONNY TZW "BELGIJSKI" - Ceny biletów były uzależnione od klasy: w I kl. 7 kop, w II kl.5 kop. a dziecięcy ( miejsce siedzące) 3 kop. 

03.1908 - TRAMWAJ ELEKTRYCZNY - Do listopada 1918 roku tramwaje posiadały dwie klasy: I i II. Cena przejazdu w pierwszej klasie wynosiła 7 kopiejek, w drugiej 5 kopiejek, dzieci płaciły 3 kopiejki. Bilet dawał prawo przejazdu na odcinku 4 sekcji o długości 1 km każda. Bilety przesiadkowe zwane korespondencyjnymi nie istniały.

06.1916 - Podniesiono opłatę 5,5 razy. Po pewnym czasie zaczęto pobierać opłatę w markach co w przeliczeniu wynosiło 15 fenigów w I klasie i 10 w II klasie.

11.1918 - Podwyżka ceny biletu do 50 fenigów, likwidacja klasy I i II. 

22.12.1920 - Wskutek powolnej stopniowej inflacji w całym roku 1920 pięciokrotnie podwyższano taryfę tramwajową.

Bilet jednorazowy normalny kosztował 6 marek, ulgowy 3 mk., normalny kwartalny od 01.01.1921 - 1500 mk., kwartalny ulgowy dla pracowników miejskich 1000 mk., ulgi przysługiwały wszystkim pasażerom do godziny 8.30 rano, szeregowcom przez cały dzień, młodzieży szkół średnich zwykłych do godziny 17.00, szkół wyższych i wieczorowych średnich przez cały dzień, 


1921 - podnoszono cenę biletów cztery razy, osiągając tym samym 30 marek za sekcję

18.02.1921 - Nowa taryfa autobusowa.

linia "1" cena za przejazd 20 marek. 

linia "2" , cena 15 mk. 

linia "3", cena 10 mk.

W autobusach pasażerowie nie posiadali prawa do ulgi.

01.04.1922 - Zmianie uległy ceny biletów autobusowych. Za normalny płaciło się 100 mk. a za ulgowy 50 mk. Bilet kwartalny autobusowy kosztował 17.500 mk. - ulgowy 10.000 mk. Cena za przewóz bagażu w autobusach wynosił 100 mk. bez ulg. (podwyżki -27.III,01.IV, 23.VI, 21.IX, 

12.04.1922 - Magistrat uznał, że zaistniała możliwość wprowadzenia ulg dla uczniów szkół podstawowych (klasy 5-7) na równi z uczniami gimnazjów. Pod koniec 1922 roku za bilet tramwajowy płacono już 200 marek. Gdyż podniesiono cenę biletów w ciągu roku cztery razy (01.IV.,23.VI.,21.IX.) 

1923 - Pogarszająca się sytuacja finansowa miasta spowodowała zabranie ulg młodzieży szkolnej "wszystkich zakładów naukowych (wyższych i średnich) od 1 lipca do dnia 31 sierpnia" w ruchu tramwajowym (w autobusach biletów ulgowych nie było). W roku 1923 podniesiono cenę biletów tramwajowych aż 16 razy (25.I., 16.II., 15.III., 23.IV., 09.VII., 04.VIII., 17.VIII., 02.IX., 16.IX., 05.X., 21.X., 08.XI., 20.XI., 06.XII.) 

Zmiany w cenach pomiędzy: 25.I. a 14.XII.1923 roku.
jednorazowy dzienny: z 300 mk na 50 000 mk,
ulgowy: z 150 mk na 25 000 mk, 
nocny: z 600 mk na 100 000 mk,

abonamentowy na 10-cio krotne przejazdy 
normalny 450 000 mk, 
ulgowy 225 000 mk,
ulgowy poranny 300 000 mk,

opłata w autobusach: 
normalny: z 500 mk do 50 000 mk,
ulgowy : z 200 mk do 25 000 mk. 

1924 - Cenę biletów tramwajowych podnoszono trzy razy aż do wysokości 250 000 marek, co po wprowadzeniu polskiego złotego zmieniło się na 15 groszy.

04.1931 - Wysokość taryfy autobusowej wynosiła 10 gr. za 1 kilometr, wprowadzona jednak została dopłata 5 gr. do biletu przy przejeździe do 1 kilometra ze względu na koszt obsługi na małym dystansie. Ceny biletów wynosiły: do 1 km 15 gr., za 1 km 10 gr., za 2 km 20 gr., za 3km 30 gr., za 4km 40 gr.

01.08.1933 -W autobusach wprowadzono bilety abonamentowe za 3.00 zł do przejechania trasy, uprzednio kosztowały 3,15 zł.

05.1934 - W Tramwajach Miejskich obniżka cen biletu z 25 gr. do 20 gr.

01.06.1934 - Przejęte linie od Państwowych zakładów Inżynieryjnych na trasie Pl. Wilsona - Zdobycz Robotnicza i Pl. Unii Lubelskiej - Chełmska - cena przejazdu - 10 groszy.

01.08.1934 - Obniżka cen biletu korespondencyjnego w wozach linii nocnej z 70 groszy na 50. Wprowadzenie biletów miesięcznych ulgowych, 4 złotowe legitymacje imienne, uprawniające posiadaczy do jazdy w wozach linii dziennych za opłata 15 groszy, bez ograniczeń dni i godzin. Także, w sierpniu w autobusach wprowadzono obniżkę cen biletów, wzorem majowej obniżki w tramwajach. Ceny zostały określone następująco: za przejazd 3 km, cena spadła z 30 na 25 groszy, za 4 km, i więcej z 40 groszy do 30, biletu korespondencyjnego (przesiadkowego) z 40 do 35 groszy. Taką samą cenę ustalono dla biletów korespondencyjnych tramwajowo-autobusowych i autobusowo-tramwajowych.

14.10.1934 - Na Linii F opłata na całej trasie wynosiła 30 groszy, a z przesiadką na linie "A" i "A-bis" - 40 gr. 

01.03.1935 - Ceny za przejazd autobusami kształtowały się następująco: bilet jednorazowy normalny za przejazd 1 sekcji 15 gr., 2 sekcji -20 gr., 3 -30 gr., 4 - 40 gr., bilet przesiadkowy - 40 gr., abonamentowy 15/20 przejazdów 3.00zł, jednorazowy na linii Pl. Wilsona - Zdobycz Robotnicza - 10 gr.

01.08.1935 - Cena biletu za 3 kilometry spadła w autobusach z 30 gr. do 25 gr. za 4 kilometry i więcej niż 4 km. z 40 gr. do 30 gr. Cena biletu korespondencyjnego z 40 gr. do 35. Podobnie obniżono cenę biletów korespondencyjnych z autobusów na tramwaje i odwrotnie. 

01.06.1936 - Bilet miesięczny na jedna linię tramwajową kosztował 15 zł na dwie 20 zł , na jedna autobusową 16.50, a na dwie 22 zł. Bilety dla uczniów i pracowników miejskich były o 50% tańsze. Warto dodać, że bilety autobusowe były analogicznie droższe o 1,50 zł. i o 2,00 złote od tramwajowych. W przypadku autobusów taki bilet był mniej opłacalny, gdyż przysługiwało prawo korzystania z tramwaju lub autobusu - innej linii, ale tylko na odcinku pokrywającym się z trasą linii z biletu. Mało bowiem linii autobusowych dublowało tramwaj.

08.10.1936 - Przyznano w komunikacji miejskiej, w tym i w autobusach, ulgi dla nauczycieli szkół powszechnych publicznych i prywatnych na prawach podobnych jak uczącej się młodzieży (miesięczne jednoliniowe uczniowskie zł. 8,25, dwuliniowe normalne zł. 22, dwuliniowe uczniowskie zł.11).

1937 - Bilet jednorazowy autobusowy normalny na przejazd 1 km-15 gr., 2 km - 20 gr., 3 km i więcej 25 gr. Bilet do przesiadania na tramwaje i autobusy 30 gr. Bilet abonamentowy 3.00 zł. Bilety trasowe miesięczne: jednoliniowe normalne zł. 16,50, jednoliniowe uczniowskie zł. 8,25, dwuliniowe normalne zł. 22, dwuliniowe uczniowskie zł.11. We wrześniu 1937r - wprowadzono bilety przesiadkowe z Elektrycznej Kolei Dojazdowej (EKD) do tramwajów i autobusów. Bilet kosztował 35 gr. i pozwalał na przejazd w obrębie miasta kolejką elektryczną, oraz tramwajem lub autobusem w dowolnym kierunku z dowolnego przystanku EKD, oczywiście w granicach miasta.

26.06.1939 - Uruchomiono linię autobusową "WK" czynną w dni wyścigów konnych za opłatą 50 gr.

X –XI. 1939 - Przejazd platformą konną na trasie Plac Teatralny – Plac Zbawiciela 0.50 zł

18.03. - 12.05.1940 - Opłata za przejazd autobusem wynosiła 20 gr. a przesiadkowy 30 gr.

28.07.1941 - Linia autobusowa "O" Dworzec Główny - Okęcie - 50 gr, Dworzec Główny - Paluch - 75 gr, Okęcie - Paluch - 25 gr.

1942 - Niemcy z wielkimi oporami zgodzili się podnieść opłatę o 5 groszy czyli z 20 do 25 gr.


01.04.1944 – Nowa Taryfa Biletowa:

Bilet jednorazowy - 40 gr.

Bilet jednorazowy – 60 gr. (wyjątek psy policyjne i wojskowe)

Bagaż o wymiarach 50x30x20 do 70x40x25 – 60 gr., powyżej 1.20 zł

Bilet 10 przejazdowy na 10 dni - 3 zł

Bilet 10 przejazdowy szkolny - 2 zł

Bilet miesięczny na 1 linię – 18 zł

Bilet miesięczny na 2 linie – 25 zł

Bilet miesięczny na 3 linie – 35 zł

Bilet miesięczny sieciowy – 50 zł

Bilet miesięczny dla policji – 6 zł

Bilet miesięczny dla władz ( w tym partia NSDAP) – 120

Opłata za zanieczyszczenie wozu – 5 zł

1944 - Podniesiona taryfa tramwajowa z 25 na 40 gr., była za mała i nie pokrywająca dogorywającego finansowo przedsiębiorstwa.

02.1945 - Opłata od jednej osoby za miejsce w furmance w komunikacji na Pradze wynosiła 20 zł.

01.01.1949 - Obowiązywała nowa taryfa za przewozy. Bilety jednorazowe w zależności od środka komunikacji, miały następujące ceny: tramwaje 15 zł., trolejbusy 20 zł., autobusy 25 zł. 

1963 - Studenci i uczniowie płacili 20 groszy za bilet.

01.03.1989 - Wprowadzono 100% podwyżkę cen biletów. Za tramwaj, trolejbus i autobus opłata wyniosła 30 zł., bilet ulgowy - 15 zł.

01.01.1996 - Podwyżka cen za przejazdy wszystkimi środkami komunikacji miejskiej. Bilety zdrożały z 0,80 zł do 1,00 zł. Metro zostało wydzielone i przestał przysługiwać darmowy przejazd tranzytowy. 

01.02.1997 - Podniesienie opłat za przejazdy tramwajami i autobusami z 1,20 na 1,40. Likwidacja ulg dla studentów zaocznych, zmiana terminu "bilet całodobowy" co w praktyce oznaczało zmianę czasu używania biletu. Do 1 lutego bilet miał ważność od godziny wypisanej przez następne 24 h. W wersji nowej tylko do godziny 24.00 w którym to dniu został wydany. Po paru dniach przywrócono ulgi dla studentów zaocznych.

01.10.2001 – Wprowadzenie nowego systemu pobierania opłat opartego na karcie elektronicznej (Warszawska Karta Miejska) i bilecie z paskiem magnetycznym. We wszystkich pojazdach zainstalowano nowe elektroniczne kasowniki, a na stacjach metra bramki wejściowe. Nowy system pozwolił wprowadzić aż 45 rodzajów biletów nowej generacji. Bilet kartonikowy z paskiem magnetycznym zastąpił po 38 latach miękki samoobsługowy bilet papierowy dostosowany do kasowników. Cena biletu pozostała bez zmian, można je było kasować w wypieranych stopniowo kasownikach dziurkaczach i nowych elektronicznych. Na bilecie nad paskiem pojawiał się nadruk 11/05/2002 18:07 170 2 4751. Data – godzina – linia – brygada – numer taborowy. W przypadku metra litera M1. Wprowadzoną nową ulgę 48% dla uczniów szkół podstawowych, dla studentów 50% pozostawiono. Zabieg ten miał pozwolić miastu ubiegać się o odzyskanie około 50 mln złotych rocznie od rządu za ulgowe bilety dla studentów, co jednak okazało się w praktyce niewykonalne. Nowością było wprowadzenie biletu międzyszczytowego w dni powszednie w godzinach 9-14. Normalny – 2.00, 48% - 1,05 zł, 50% - 1zł. Pojawiły się też bilety 60, 90 i 120 minutowe. Bilety drukowano w Hiszpanii.

2002 - Pierwsze przymiarki do wspólnego biletu na komunikację miejską i kolej. Wprowadzono honorowanie biletów 30- i 90-dniowych na wszystkich liniach kolejowych w granicach strefy miejskiej i podmiejskiej.

01.05.2003 - W wyniku braku porozumienia finansowego między miastem a PKP zlikwidowano możliwość podróżowania pociągami na podstawie warszawskiej karty miejskiej.

30.06.2003 – Wycofanie ze sprzedaży biletów papierowych z paskiem magnetycznym 30-i 90-cio dniowych. W sprzedaży pozostaną pozostałe bilety tygodniowe, 3-dniowe dobowe, abonamentowe, minutowe oraz jednodniowe normalne i ulgowe. 

2006 - Wprowadzenie możliwości kodowania biletów okresowych na Elektronicznych Legitymacjach Studenckich wdrożonych w większości warszawskich uczelni. Stopniowe przywracanie wspólnego biletu ZTM i Kolei Mazowieckich.

06.2008 - Zmiana taryfy. Likwidacja oddzielnej ulgi 48% powodującej szereg problemów, a nie dostarczającej miastu oczekiwanych korzyści, likwidacja dopłat do sprzedaży biletów przez prowadzących pojazd.

01.01.2009 - Rozszerzenie ważności wspólnego biletu ZTM-KM-WKD na wszystkie podwarszawskie gminy obsługiwane przez ZTM

01.01.2010 - Wprowadzenie obowiązku personalizacji warszawskiej karty miejskiej. Każdy pasażer posiadający bilet imienny musi posiadać kartę z wydrukowanym imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem. Wcześniej wystarczyło wpisać na karcie imię, nazwisko i numer dokumentu i okazywać ją przy kontroli razem z dokumentem. Powodowało to jednak szereg niejasności i wiele prób nadużyć.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja miejska po godzinach

Komunikacja miejska po godzinach

Warszawski Transport Publiczny to wygodny sposób na dotarcie do pracy, szkoły, po zakupy, do urzędu, kina czy lekarza. Codziennie każdy pasażer może się o tym przekonać. Można jednak wyjść poza schemat i spojrzeć na komunikację miejską jako ciekawy obiekt badań naukowych czy arenę do bicia rekordów. Tak właśnie potraktowały transport publiczny osoby, o których piszemy w najnowszym numerze. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską