Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

aktualności

Przepisy przyjazne niepełnosprawnym

Przepisy przyjazne niepełnosprawnym

W znowelizowanym uchwałą Rady Warszawy regulaminie przewozu komunikacją miejską wprowadzono kilka zapisów istotnych dla osób niepełnosprawnych. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2013 roku.

W części poświęconej prawom pasażera oraz obowiązkom Zarządu Transportu Miejskiego wobec nich znalazł się zapis, że ZTM jest zobowiązany do zapewnienia – w miarę możliwości – obsługi pojazdami dostosowanymi do potrzeb pasażerów, w tym potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych, matek z dziećmi i innych osób mających trudności w poruszaniu się.

w regulamin sprecyzowano zasady korzystania z przystanków „na żądanie” przez osoby niepełnosprawne ruchowo lub osoby niewidome i niedowidzące poruszające się z białą laską lub psem asystującym. Powinny one na przystanku warunkowym oczekiwać w miejscu widocznym dla kierowcy i umożliwiającym mu bezpieczne zatrzymanie się. A prowadzący pojazd widząc taką osobę będzie musiał się bezwzględnie zatrzymać. Znacznie to ułatwi korzystanie z przystanków „na żądanie” zwłaszcza osobom niewidomym. Zdarzało się bowiem tak, że kierowcy nie zatrzymywali się na nich mimo, że widzieli stojącą na nim osobę, np. z białą laską. Dzięki zmianie zapisów regulaminu kierowcy będą mieli taki obowiązek.

Nowy regulamin zezwala również na wprowadzenie do autobusu, tramwaju, pociągu lub na stację metra psów asystujących, o których mowa w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Psy będą jednak musiały mieć założoną uprząż, a ich właściciele będą musieli posiadać świadectwo szczepienia czworonoga oraz certyfikat potwierdzający status zwierzęcia. Co ważne, zgodnie z ustawą, pies asystujący nie musi mieć założonego kagańca ani być prowadzony na smyczy.

Warto również dodać, że w nowym regulaminie znalazł się zapis, który na obsługę pojazdów (z wyjątkiem maszynistów metra i pociągów SKM) nakłada obowiązek pomocy osobom niepełnosprawnym – po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby – w dostaniu się do pojazdu i zajęciu miejsca lub w jego opuszczeniu. Zapis ten odnosi się w szczególności do sytuacji, w których obsługa pojazdu powinna pasażerowi rozłożyć specjalną rampę.

Przepisy zezwalają również osobom niepełnosprawnym (a także osobom z wózkami dziecięcymi oraz z większym bagażem) na korzystanie z wyjść awaryjnych w metrze. Szerzej o tym zagadnieniu napiszemy już niebawem. Ponadto nowe przepisy określają wyraźnie, że osoby niepełnosprawne będą miały pierwszeństwo w zajmowaniu w pojazdach miejsc oznaczonych specjalnymi piktogramami. Przysługiwać im będzie także pierwszeństwo w korzystaniu z wind na stacjach metra.

Nowy regulamin przewozu jest kolejnym krokiem uczynionym przez ZTM na drodze do jak najpełniejszej realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych w czasie podróży komunikacją miejską. Potrzeb, które są pracownikom ZTM dobrze znane. Osoby niepełnosprawne zgłaszały je w czasie wielu spotkań, rozmów, a także za pośrednictwem infolinii. Po wejściu w życie nowego regulaminu zostanie również zorganizowane spotkanie ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, na którym ZTM będzie chciał poznać ich opinię na temat tego, jak te nowe zapisy sprawdzają się w praktyce, w trakcie codziennych podróży komunikacją miejską.

 

opublikowano 11 grudnia 2012r.
ostatnia aktualizacja 11 grudnia 2012r.

zaplanuj podróż

kalandarz
Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka Katalog zniżek Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

newsletter

Dzień w zajezdni Praga

Dzień w zajezdni Praga

Czy ktoś z nas, korzystających ze środków transportu miejskiego, zastanowił się, co dzieje się z tramwajami, kiedy zjeżdżają z trasy? Jak szykowane są przed ponownym wyjazdem? Gdzie? Kto to robi? W jakim czasie? W tym numerze postanowiliśmy poznać odpowiedzi na te wbrew pozorom ważne pytania. Tramwaje jak samochody potrzebują przecież schronienia przed złymi warunkami atmosferycznymi, stałej pielęgnacji, technicznego doglądu. Są przecież dobrem publicznym, maszynami bardzo drogimi, mającymi służyć mieszkańcom miasta przez długie lata, bezpiecznie ich przewozić. Wymagają więc wyjątkowej opieki. Zapewniają ją im zajezdnie. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską