Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

aktualności

Przepisy przyjazne niepełnosprawnym

Przepisy przyjazne niepełnosprawnym

W znowelizowanym uchwałą Rady Warszawy regulaminie przewozu komunikacją miejską wprowadzono kilka zapisów istotnych dla osób niepełnosprawnych. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2013 roku.

W części poświęconej prawom pasażera oraz obowiązkom Zarządu Transportu Miejskiego wobec nich znalazł się zapis, że ZTM jest zobowiązany do zapewnienia – w miarę możliwości – obsługi pojazdami dostosowanymi do potrzeb pasażerów, w tym potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych, matek z dziećmi i innych osób mających trudności w poruszaniu się.

w regulamin sprecyzowano zasady korzystania z przystanków „na żądanie” przez osoby niepełnosprawne ruchowo lub osoby niewidome i niedowidzące poruszające się z białą laską lub psem asystującym. Powinny one na przystanku warunkowym oczekiwać w miejscu widocznym dla kierowcy i umożliwiającym mu bezpieczne zatrzymanie się. A prowadzący pojazd widząc taką osobę będzie musiał się bezwzględnie zatrzymać. Znacznie to ułatwi korzystanie z przystanków „na żądanie” zwłaszcza osobom niewidomym. Zdarzało się bowiem tak, że kierowcy nie zatrzymywali się na nich mimo, że widzieli stojącą na nim osobę, np. z białą laską. Dzięki zmianie zapisów regulaminu kierowcy będą mieli taki obowiązek.

Nowy regulamin zezwala również na wprowadzenie do autobusu, tramwaju, pociągu lub na stację metra psów asystujących, o których mowa w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Psy będą jednak musiały mieć założoną uprząż, a ich właściciele będą musieli posiadać świadectwo szczepienia czworonoga oraz certyfikat potwierdzający status zwierzęcia. Co ważne, zgodnie z ustawą, pies asystujący nie musi mieć założonego kagańca ani być prowadzony na smyczy.

Warto również dodać, że w nowym regulaminie znalazł się zapis, który na obsługę pojazdów (z wyjątkiem maszynistów metra i pociągów SKM) nakłada obowiązek pomocy osobom niepełnosprawnym – po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby – w dostaniu się do pojazdu i zajęciu miejsca lub w jego opuszczeniu. Zapis ten odnosi się w szczególności do sytuacji, w których obsługa pojazdu powinna pasażerowi rozłożyć specjalną rampę.

Przepisy zezwalają również osobom niepełnosprawnym (a także osobom z wózkami dziecięcymi oraz z większym bagażem) na korzystanie z wyjść awaryjnych w metrze. Szerzej o tym zagadnieniu napiszemy już niebawem. Ponadto nowe przepisy określają wyraźnie, że osoby niepełnosprawne będą miały pierwszeństwo w zajmowaniu w pojazdach miejsc oznaczonych specjalnymi piktogramami. Przysługiwać im będzie także pierwszeństwo w korzystaniu z wind na stacjach metra.

Nowy regulamin przewozu jest kolejnym krokiem uczynionym przez ZTM na drodze do jak najpełniejszej realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych w czasie podróży komunikacją miejską. Potrzeb, które są pracownikom ZTM dobrze znane. Osoby niepełnosprawne zgłaszały je w czasie wielu spotkań, rozmów, a także za pośrednictwem infolinii. Po wejściu w życie nowego regulaminu zostanie również zorganizowane spotkanie ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, na którym ZTM będzie chciał poznać ich opinię na temat tego, jak te nowe zapisy sprawdzają się w praktyce, w trakcie codziennych podróży komunikacją miejską.

 

opublikowano 11 grudnia 2012r.
ostatnia aktualizacja 11 grudnia 2012r.

zaplanuj podróż

kalandarz
kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja miejska - nasza wspólna sprawa

Komunikacja miejska - nasza wspólna sprawa

O komunikacji miejskiej warto i trzeba rozmawiać. Każdy znajdzie w niej coś ciekawego, a przy okazji można posiąść wiedzę na temat wielu, ważnych społecznie, zagadnień takich jak ekologia czy dbanie o wspólną przestrzeń. Szczególnie wdzięcznymi słuchaczami są dzieci, u których od najmłodszych lat można kształtować prawidłowe postawy i przekonywać, że warto korzystać z Warszawskiego Transportu Publicznego. Dlatego Zarząd Transportu Miejskiego kieruje do szkół ofertę zajęć z wychowania komunikacyjnego "Nasza wspólna sprawa - ekologiczna Warszawa". więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską