Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

aktualności

Studencie, nie zapomnij o legitymacji

Studencie, nie zapomnij o legitymacji

Przypominamy, że studenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich uprawnieni są do ulgowych przejazdów tylko i wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub elektronicznej legitymacji studenckiej.

Osoby, których ważność legitymacji upływa w dniu 31.10.2017 r. zobowiązane są do przedłużenia ważności dokumentu odpowiednio wcześniej, aby zachować ciągłość swoich uprawnień do ulgowych przejazdów i uniknąć niepotrzebnych niedogodności w trakcie kontroli biletowej.

Osoby, które z dniem 1.11.2017 r. tracą status studenta, tracą jednocześnie uprawnienie do ulgowych przejazdów na podstawie legitymacji studenckiej. W związku z tym, osoby te zobowiązane są do zwrotu biletu ulgowego i zakupienia właściwego biletu normalnego. Zwrotu można dokonać w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.

Studenci korzystający z biletów długookresowych imiennych, zakupionych ze zniżką Młodego Warszawiaka również zobowiązani są do przedłużenia ważności swoich legitymacji. Osoby korzystające z biletów długookresowych, zakupionych ze zniżką Młodego Warszawiaka, których okres ważności biletu rozpoczyna się przed ukończeniem przez nie 26 roku życia, a kończy się po ukończeniu tego wieku, zachowują prawo do przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie na jego podstawie – do końca terminu ważności biletu (pod warunkiem posiadania legitymacji studenckiej).

Osoby korzystające z biletów długookresowych imiennych, zakupionych ze zniżką Młodego Warszawiaka, które przed ukończeniem 26 roku życia utracą status studenta, tracą jednocześnie uprawnienie do korzystania ze zniżki Młodego Warszawiaka. Osoby te, które zamieszkują na terenie m.st. Warszawy i odprowadzają podatek dochodowy w warszawskim urzędzie skarbowym mogą złożyć wniosek na zniżkę Warszawiaka.

opublikowano 4 października 2017r.

zaplanuj podróż

kalandarz
kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Zielona Warszawa - ekologiczna komunikacja

Zielona Warszawa - ekologiczna komunikacja

Nigdy dość rozmawiania o ekologii - środowisko naturalne bardzo łatwo zniszczyć, a bardzo trudno odbudować jego równowagę. Mieszkańcy Warszawy mają to szczęście, że ich miasto jest bardzo zielone i nawet niedaleko centrum można znaleźć piękne parki, a nawet lasy. Nie trzeba też wyjeżdżać daleko poza stolicę, żeby znaleźć piękne przyrodniczo miejsca, w których zachowała się dzika przyroda. Najlepiej tam dotrzeć komunikacją miejską - to bardzo proekologiczny sposób podróżowania. Dlatego Zarząd Transportu Miejskiego przygotował Zieloną Mapę, która przedstawia atrakcje ekologiczne Warszawy i zawiera wskazówki, jak do nich dojechać. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską