Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

aktualności

Zmiany w ulgach od kwietnia

Zmiany w ulgach od kwietnia

doodsluch2_320

Rada Warszawy podjęła uchwałę zmieniającą system obowiązujących ulg w opłatach za przejazdy komunikacją miejską. Zmiany weszły w życie 1 kwietnia br.

Zmiany objęły następujące kategorie pasażerów komunikacji miejskiej:

Siedmiolatki

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów poprzednio obowiązywało do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Od kwietnia okres bezpłatnych przejazdów dla siedmiolatków, ze względów organizacyjnych, został wydłużony do końca września.

Uczniowie w wieku 7 – 16 lat

Do niedawna do przejazdów ulgowych upoważniała ich jedynie ważna (podstemplowana) w danym roku szkolnym legitymacja szkolna. Praktyka pokazuje jednak, że wielu uczniów nie zdąża podstemplować legitymacji na czas. Dlatego dzieci w tym wieku nie muszą dokumentować uprawnienia do ulgi jedynie ważną legitymacją szkolną. Oprócz niej mogą posługiwać się każdym innym dokumentem zawierającym zdjęcie i datę urodzenia dziecka (np. paszport, dowód osobisty dla dziecka itp.). A jeśli chodzi o legitymację to zostanie ona uznana nawet jeśli nie będzie zawierała aktualnej pieczątki.

Studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych 

Studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia, posługując się legitymacją ISIC, mieli prawo do korzystania z biletów ulgowych każdego rodzaju. Od początku kwietnia mogą korzystać jedynie z biletów ulgowych długookresowych. Gdy uczeń lub student takiej szkoły będzie chciał skorzystać z innego rodzaju biletu będzie musiał skasować bilet normalny.

Doktoranci

Identycznie jak w przypadku uczniów i studentów szkół zagranicznych, doktoranci mogą korzystać z ulgi wyłącznie w przypadku biletów długookresowych. Dodatkowo wprowadzone zostało kryterium ograniczenia wiekowego. Ulga na przejazdy przysługuje wyłącznie doktorantom do ukończenia 30. roku życia.

Opiekunowie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

W sytuacji kiedy opiekun podróżuje po swojego podopiecznego lub po odwiezieniu go do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej może podróżować bezpłatnie. Pod warunkiem, że ma przy sobie zaświadczenie z podanym adresem miejsca zamieszkania podopiecznego oraz placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej, wydane przez te placówki. Problem jednak polegał na tym, że każda z tych placówek wydawała zaświadczenia według innego wzoru. W sytuacji kontroli sprawiać to mogło kontrolerom biletów ZTM problemy z właściwą weryfikacją tego czy dana osoba rzeczywiście ma prawo do przejazdów bezpłatnych. Prowadzić to mogło do niepotrzebnych niejasności oraz stresujących dla pasażerów sytuacji. Więc w celu ułatwienia procedury kontroli uprawnień, od kwietnia opiekun może podróżować wyłącznie na podstawie zaświadczenia według ściśle określonego wzoru wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Warszawy. Dodatkowo każde zaświadczenie musi zostać zarejestrowane w ZTM. Można to zrobić w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów.

Żandarmeria

Poprzednio do bezpłatnych przejazdów prawo mieli wyłącznie umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej do stopnia starszego sierżanta sztabowego włącznie. Od kwietnia nie ma już ograniczenia dotyczącego stopnia. Dołożone jednak zostało kryterium, że bezpłatne przejazdy przysługują wyłącznie w czasie wykonywania czynności służbowych. Nadal jednak uprawnienie do nich mają wyłącznie funkcjonariusze w mundurach.

Małżonkowie, na których emeryci lub renciści otrzymują dodatki rodzinne

Osoby te od 1 kwietnia mogą korzystać jedynie z biletów normalnych.

Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku

Od kwietnia również korzystają tylko z biletów normalnych.

Dzieci z rodzin posiadających czworo lub więcej dzieci

Dzieci z takich rodzin miały uprawnienie do bezpłatnych przejazdów. I to się nie zmieniło. Nadal mogą podróżować bezpłatnie (na podstawie imiennej karty o specjalnym wzorze wydawanej przez ZTM). Obecnie jednak nie muszą to być dzieci zameldowane w Warszawie. Wystarczy, że będą w Warszawie mieszkać. Jest to ujednolicenie zasad oraz realizacja polityki Warszawy związanej z Warszawską Kartą Rodziny, gdzie stosowane jest właśnie kryterium zamieszkania a nie posiadanie stołecznego meldunku.

Emeryci i renciści

Przypominamy jednocześnie, że w przypadku emerytów i rencistów utrzymane w mocy zostały poprzednio obowiązujące przepisy, mówiące, że prawo do przejazdów ulgowych (ulga 50 proc. od ceny biletu normalnego) przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wiek.

ulgi102

opublikowano 10 marca 2014r.
ostatnia aktualizacja 9 kwietnia 2014r.

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja miejska po godzinach

Komunikacja miejska po godzinach

Warszawski Transport Publiczny to wygodny sposób na dotarcie do pracy, szkoły, po zakupy, do urzędu, kina czy lekarza. Codziennie każdy pasażer może się o tym przekonać. Można jednak wyjść poza schemat i spojrzeć na komunikację miejską jako ciekawy obiekt badań naukowych czy arenę do bicia rekordów. Tak właśnie potraktowały transport publiczny osoby, o których piszemy w najnowszym numerze. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską