Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

oferty integracyjne

oferta wspólny bilet

"Wspólny bilet" to specjalna oferta taryfowa, w ramach której posiadacze wybranych biletów ZTM mogą podróżować m.in. pociągami podmiejskimi na terenie Warszawy i ościennych gmin, autobusami Komunikacji Miejskiej Łomianki oraz liniami lokalnymi tylu "L".

 

Prosimy wybrać właściwą kategorię.

 

Image Map

 

 

 

 

 

 

 

1_320_02

"Wspólny bilet" to specjalna oferta taryfowa, w ramach której posiadacze wybranych biletów ZTM mogą podróżować pociągami podmiejskimi na terenie Warszawy i ościennych gmin.

"Wspólny bilet ZTM-KM-WKD" w pociągach obsługiwanych przez spółki:

 • "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
 • Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Zasady przejazdów pociągami
- przejdź do:

 1. Honorowane bilety
 2. Zakres terytorialny
 3. Strefy biletowe
 4. Uprawnienia do ulg
 5. Zasady kasowania (aktywacji) biletów
 6. Skargi i wnioski
 7. Dodatkowe informacje
 8. Pociągi do Lotniska Chopina
 9. Honorowanie biletów KM w pojazdach komunikacji miejskiej
 10. Rozkład jazdy
 11. Kontakt
 12. Podstawa prawna oferty

1. Honorowane bilety

Oferta "Wspólny bilet" obejmuje bilety ZTM:

 • 90-dniowe,
 • 30-dniowe, 
 • dobowe, 
 • weekendowe,
 • weekendowe grupowe,
 • bilet seniora,
 • bilety dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci.

Oferta nie obejmuje biletów 30-dniowych Komunikacji Miejskiej Łomianki.

2. Zakres terytorialny

Bilety w ramach oferty "Wspólny bilet" uprawniają do przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich (KM) na obszarze ograniczonym stacjami:

 • Sulejówek Miłosna
 • Śródborów
 • Zalesie Górne
 • Pruszków
 • Płochocin
 • Legionowo Przystanek
 • Legionowo Piaski
 • Warszawa Zacisze-Wilno

oraz pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) na odcinku W-wa Śródmieście WKD - Opacz.

3. Strefy biletowe

Przy przejeździe pociągiem Kolei Mazowieckich na podstawie biletu ZTM, zgodnie z taryfą, obowiązują strefy 1 i 2, analogicznie jak przy przejeździe pociągiem SKM. Stacjami granicznymi są:

 • Warszawa Ursus Niedźwiadek
 • Warszawa Gołąbki
 • Warszawa Choszczówka
 • Warszawa Wola Grzybowska
 • Warszawa Falenica
 • Warszawa Jeziorki

Zwracamy uwagę, że w strefie 2 honorowane są bilety ważne wyłącznie w 2. strefie biletowej lub 1. i 2. strefie biletowej. Nie są honorowane bilety ważne wyłącznie w 1. strefie.

Uwaga! Na odcinku Legionowo Piaski - Wieliszew bilety ZTM obowiązują tylko w pociągach SKM linii S3.

Na odcinku linii WKD objętym ofertą obowiązuje wyłącznie 1 strefa biletowa.

Zobacz schemat

Szanowni Pasażerowie,

Uprzejmie informujemy, że oferta „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” obowiązuje również w 2015 r.

Od dnia 01.01.2015 r. nastąpi zmiana zasad korzystania z pociągów przyspieszonych Kolei Mazowieckich na podstawie biletów ZTM honorowanych w ramach ww. oferty.

Zgodnie z nowymi zasadami, przejazd pociągiem od ostatniej stacji (przystanku osobowego) w obszarze Wspólnego biletu ZTM-KM-WKD, na której – według rozkładu jazdy – pociąg się zatrzymuje, możliwy jest w przypadku gdy przystanek ten znajduje się:

 1. W 2 strefie biletowej - wyłącznie pod warunkiem zakupu odpowiedniego biletu KM obowiązującego od tego przystanku ,
 2. W 1 strefie biletowej – wyłącznie pod warunkiem zakupu odpowiedniego biletu KM obowiązującego od ostatniego przystanku w 1 strefie (nawet jeśli pociąg według rozkładu jazdy się na nim nie zatrzymuje)”.

Powyższe zasady obowiązują analogicznie w przypadku przejazdów w kierunku Obszaru objętego "Wspólnym Biletem ZTM-KM-WKD".

 

4. Uprawnienia do ulg

Przy korzystaniu z oferty "Wspólny bilet" w pociągach KM i WKD są honorowane uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w lokalnym transporcie zbiorowym nadzorowanym przez ZTM.

Zobacz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych

5. Zasady kasowania (aktywacji) biletów

Bilety w ramach oferty "Wspólny bilet" honorowane są w pociągach KM i WKD pod warunkiem, że są ważne w chwili przejazdu, tzn. że zostały wcześniej aktywowane / skasowane.

Skasowanie (aktywacja) może nastąpić:

 • podczas wcześniejszego przejazdu pojazdem linii ZTM lub w bramkach biletowych w metrze,
 • w kasowniku (aktywatorze) zamontowanym na wybranych stacjach,
 • w kasowniku (aktywatorze) zamontowanym w wybranych pociągach Kolei Mazowieckich obsługujących linię RL,
 • u kierownika pociągu Kolei Mazowieckich.

Aktywacja biletów 30- i 90-dniowych może zostać dokonana u kierownika pociągu KM, na zasadach obowiązujących podróżnych nie posiadających ważnego biletu na przejazd.

Aktywacja biletów dobowych, weekendowych, weekendowych grupowych odbywa się na zasadach szczególnych:

Na stacjach i przystankach, na których nie ma zainstalowanego kasownika ZTM, legalizacji (nadania ważności) biletom dobowym, weekendowym, weekendowym grupowym, dokonuje bezpłatnie kierownik pociągu, poprzez wpisanie na odwrocie ww. biletów kartonowych, nad paskiem magnetycznym: nr pociągu, aktualnej daty i godziny. Wpis kierownik pociągu potwierdza stemplem, umieszczonym poniżej paska magnetycznego - w dolnej części biletu, albo na czołowej stronie biletu. Na bilecie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek.

Podróżny, który nie skasował wcześniej w kasowniku lub bramce metra biletu, o którym mowa wyżej, powinien wejść pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu, w celu legalizacji biletu.W przeciwnym razie podróżny jest traktowany jak osoba bez ważnego biletu. Bilety, którym nadał ważność kierownik pociągu, w pojazdach komunikacji miejskiej będą sprawdzane przez kontrolerów ZTM lub KM, w urządzeniach kontrolerskich. W przypadku wykazania podczas kontroli, że dane zapisane na pasku magnetycznym świadczą, iż bilet jest przeterminowany - bilet zostanie uznany za nieważny, mimo danych naniesionych przez kierownika pociągu. Jeżeli bilet z naniesionymi danymi, o których mowa wyżej zostanie skasowany w późniejszym terminie w kasowniku lub bramce metra, datę ważności takiego biletu liczy się od daty i godziny wpisanej przez kierownika pociągu.

6. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski dotyczące przejazdów pociągami KM i WKD należy kierować bezpośrednio do przewoźników. Windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem bez ważnego biletu leży po stronie odpowiednich służb KM i WKD i odbywa się na zasadach obowiązujących w KM i WKD.

Należności z tytułu przejazdu pociągiem bez biletu. W przypadku, w którym pasażer posiadał ważny bilet imienny zakodowany na Warszawskiej Karcie Miejskiej a nie okazał go w momencie kontroli, nałożona opłata dodatkowa może zostać anulowana. Jest to uzależnione od uprzedniego uiszczenia na rzecz KM lub WKD opłaty manipulacyjnej. W celu anulowania opłaty dodatkowej podróżny ZTM powinien w ciągu 7 kolejnych dni liczonych od dnia następnego po dniu kontroli, przedstawić w wyznaczonym przez KM lub WKD punkcie bilet okresowy imienny ZTM lub/i dokument, który potwierdzał posiadanie przez podróżnego w chwili kontroli uprawnienia do korzystania z przejazdu pociągiem KM lub WKD.

7. Dodatkowe informacje o obowiązywaniu oferty

Bilety ZTM nie obowiązują:

 • w pociągach spółki "PKP Intercity" S.A.,
 • w pociągach spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

8. Pociągi do Lotniska Chopina

W pociągach kursujących do stacji Warszawa Lotnisko Chopina obowiązuje wzajemne honorowanie biletów.

W pociągach linii RL Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Płudy można podróżować na podstawie wszystkich biletów z taryfy ZTM (również biletów jednorazowych i czasowych). W pociągu Kolei Mazowieckich (w przypadku braku kasowników w pojeździe) w celu skasowania lub aktywacji biletu należy niezwłocznie zgłosić się do kierownika pociągu.

W pociągach SKM – tylko linii S2 i S3 – na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Płudy ważne są wszystkie bilety z taryfy Kolei Mazowieckich.

9. Honorowanie biletów KM w pojazdach komunikacji miejskiej

W pociągach SKM linii S2 na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Lotnisko Chopina oraz S3 na odcinku Warszawa Płudy – Warszawa Lotnisko Chopina honorowane są wszystkie bilety z taryfy Kolei Mazowieckich, w tym również Bilet Lotniskowy.

Dodatkowo w czasie remontów lub nieprzewidzianych zdarzeń, bilety z taryfy Kolei Mazowieckich są uznawane w  pojazdach komunikacji miejskiej ZTM, na odcinkach wskazanych na podstawie odrębnych komunikatów.

UWAGA! Podczas kontroli biletowych przeprowadzanych w pojazdach komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro, pociągi SKM) użytkownicy biletów z taryfy Kolei Mazowieckich zakodowanych na Karcie Mazowieckiej zobowiązani są do okazania wraz z Kartą  „Potwierdzenia sprzedaży”, poświadczającego zakodowanie na ww. Karcie określonego biletu. Brak „Potwierdzenia sprzedaży” skutkować będzie obciążeniem pasażera opłatą dodatkową za brak ważnego dokumentu przewozu.

10. Rozkład jazdy oraz dalsze informacje:

11. Kontakt do przewoźników

Informacje odnośnie wspólnego biletu ZTM-KM-WKD:
"Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa,
Call Center
tel. (22) 364-44-44
Wydział Windykacji
- tel. (22) 473-76-21, faks (22) 473-76-32
Wydział Przepisów i Taryf:
- e-mail: przepisy.taryfy@mazowieckie.com.pl
Internet: www.mazowieckie.com.pl

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
Wydział Marketingu i Sprzedaży Usług WKD Sp. z o.o.
- tel. (22) 755-47-60,
- e-mail: marketing@wkd.com.pl
Biuro Windykacji Należności Przewozowych PKP-PR Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5, 60-715 Poznań, 
- tel. (61) 424-37-54, 783-933-067, faks (61) 633-43-54
- e-mail: windykacja@p-r.com.pl
Internet: www.wkd.com.pl

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
infolinia miejska 24h: 19 115

12. Podstawa prawna oferty

Honorowanie biletów odbywa się na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego a Kolejami Mazowieckimi i Warszawską Koleją Dojazdową w sprawie realizacji usług przewozowych środkami transportu zbiorowego - pociągami uruchamianymi przez KM i WKD. Na podstawie tych umów KM i WKD zobowiązały się do przestrzegania przepisów zawartych w następujących uchwałach Rady m.st. Warszawy:

 • Uchwała Nr XLIII/1040/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2004 roku (ze zm).
 • Uchwała Nr XLVII/1203/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 r.
 • Uchwała Nr XXXIX/1186/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r.
 • Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 r. (ze zm.)
 • Uchwała Nr XLV/1413//2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008 r w sprawie nieodpłatnego przewozu grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie w ramach programu "Zima w mieście" i "Lato w mieście"
 • Uchwała Nr XVI/301/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 maja 2011 r.
 • Uchwała Nr XXXII/769/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 r.
 • Uchwała Nr XXXII/770/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 r.
 • Uchwała Nr LVI/1604/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2013 r.
 • Uchwała Nr LXXIII/1890/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r.

W granicach stref biletowych, zasady związane z nadaniem ważności biletom zakodowanym na Warszawskiej Karcie Miejskiej a także zasady dotyczące przewozu bagażu i rowerów są takie same jak w środkach lokalnego transportu zbiorowego nadzorowanego przez ZTM.

 

 

 


2_320_01

"Wspólny bilet" w gminach ościennych

Zasady przejazdów liniami lokalnymi (od L-1 wzwyż) organizowanymi przez Zarząd Transportu Miejskiego we współpracy z gminami ościennymi

1. Honorowane bilety

Oferta "Wspólny bilet" obejmuje bilety ZTM:

 • 90-dniowe,
 • 30-dniowe, 
 • dobowe, 
 • weekendowe
 • weekendowe grupowe
 • bilet seniora
 • bilety dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci

Ponadto w autobusach linii lokalnych obowiązują bilety emitowane przez obsługującego je przewoźnika.

2. Strefy biletowe

We wszystkich liniach na całym obszarze obowiązywania oferty ważne są tylko bilety przeznaczone dla strefy 2. lub  1. i 2. Bilety dla strefy 1. oraz bilety KMŁ są nieważne.

3. Uprawnienia do ulg

Przy korzystaniu z oferty "Wspólny bilet" w liniach lokalnych są honorowane wszystkie uprawnienia do przejazdów ulgowych (ulga 50%) i bezpłatnych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w lokalnym transporcie zbiorowym nadzorowanym przez ZTM.

Zobacz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych

4. Rozkłady jazdy

Aktualne rozkłady jazdy dostępne są w zakładce 'rozkłady jazdy'

5. Skomunikowania z pociągami

Pasażerowie komunikacji gminnej podróżujący do Warszawy mają możliwość skorzystania z przesiadki do pociągów Kolei Mazowieckich. W pociągach Kolei Mazowieckich obowiązuje ten sam zakres biletów ZTM co w liniach 'L'.

 

 

 

3_320_01

"Wspólny bilet" w Komunikacji Miejskiej Łomianki

Zasady przejazdów autobusami Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o.

1. Honorowane bilety

Oferta "Wspólny bilet" w autobusach KMŁ obejmuje wszystkie bilety ZTM (w tym jednorazowe przesiadkowe, krotkookresowe oraz długookresowe), z wyjątkiem biletów czasowych (20-minutowych)

2. Wykaz linii dostępny jest na stronie internetowej Komunikacji Miejskiej Łomianki.

3. Zakres ważności biletów ZTM

Na trasie linii Komunikacji Miejskiej Łomianki bilety ZTM ważne są jedynie na obszarze m.st. Warszawy, tj. od przystanków początkowych METRO MARYMONT lub METRO MŁOCINY do przystanku granicznego PARK MŁOCIŃSKI, zlokalizowanego na ul. Pułkowej przy Wóycickiego.

Wyjątkiem od tej zasady jest "Bilet seniora" - ważny na całej długości trasy.

4. Uprawnienia do ulg

Przy korzystaniu z oferty "Wspólny bilet" w liniach lokalnych są honorowane wszystkie uprawnienia do przejazdów ulgowych (ulga 50%) i bezpłatnych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w lokalnym transporcie zbiorowym nadzorowanym przez ZTM.

Zobacz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych

5. Przejazdy na trasie Warszawa - Łomianki i Warszawa - Czosnów

Przy przejazdach poza granicę Warszawy obowiązują bilety Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. dostępne m.in. u kierowców. Wyjątkiem jest "Bilet seniora" - zachowujący ważność na całej długości trasy.

Istnieje możliwość doładowania Warszawskiej Karty Miejskiej imiennym biletem 30-dniowym „Łomianki – Warszawa” (180 zł) lub „Czosnów – Warszawa” (200 zł) ważnym w autobusach KMŁ oraz we wszystkich liniach ZTM w 1 strefie biletowej (z wyjątkiem pociągów Kolei Mazowieckich oraz pociągów Warszawskiej Kolei Dojazdowej). Doładowanie WKM tym biletem odbywa się jedynie w punktach sprzedaży biletów KMŁ.

W autobusach KMŁ zamontowane są kasowniki współpracujące z systemem biletowym ZTM.

6. Rozkład jazdy KM Łomianki dostępny jest na stronie internetowej przewoźnika.

www.kmlomianki.info

7. Kontakt

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o. o.
Kiełpin, ul. Rolnicza 248
05-092 Łomianki
tel./fax (022) 751-33-79
www.kmlomianki.info

zaplanuj podróż

kalandarz
kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja miejska oczami dzieci

Komunikacja miejska oczami dzieci

Jeżdżąc każdego dnia komunikacją miejską, nawet nie zastanawiamy się nad tym, jak skomplikowany i fascynujący jest to system. Pewne rzeczy są dla dorosłych oczywiste, jak to, że tramwaj jeździ po szynach, czy to, że trzeba kasować bilety. A gdyby tak spojrzeć na komunikację miejską oczami dzieci i zastanowić się, dlaczego nie wolno przewozić krowy metrem (bo niby właściwie, czemu)? Albo dlaczego jazda tramwajem w deszczu może być niebezpieczna? Albo czym zajmuje się kowboj i co może mieć wspólnego z Warszawą? więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską