Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

rozkłady jazdy

dane rozkładowe

Zarząd Transportu Miejskiego udziela otwartego dostępu do danych rozkładowych na opisanych w dokumencie zasadach. Korzystanie z danych oraz ich przetwarzanie na potrzeby własne lub zewnętrznych serwisów internetowych i/lub aplikacji powinno odbywać się z uwzględnieniem niniejszych zasad.

1.       Słowniczek pojęć:

  • dane rozkładowe, dane – informacje o kursowaniu pojazdów zawierające szczegółowe opisy tras i przystanków, w tym koordynaty GPS przystanków oraz  godziny odjazdów z poszczególnych przystanków; zwane powszechnie rozkładami jazdy;
  • podmiot zewnętrzny, podmiot – firma, instytucja, organizacja lub osoba fizyczna wykorzystująca dane rozkładowe na potrzeby własne lub oferująca alternatywny dostęp do informacji o kursowaniu pojazdów poprzez zewnętrzne serwisy internetowe i/lub aplikacje; 
  • zewnętrzny serwis internetowy, serwis – inne niż przygotowywane przez ZTM strony zapewniające dostęp w trybie on-line do informacji o kursowaniu pojazdów;
  • zewnętrzna aplikacja – inne niż udostępniane przez ZTM oprogramowanie instalowane na urządzeniu użytkownika zapewniające użytkownikowi dostęp w trybie off-line lub on-line do informacji o kursowaniu pojazdów;
  • użytkownik – osoba korzystająca z informacji udostępnianych przez zewnętrzny serwis internetowy i/lub aplikację.

2.       Zakres udostępnianych danych rozkładowych

Dane, które są udostępniane podmiotom zewnętrznym, obejmują tablice odjazdów dla każdej linii z wszystkich przystanków na jej trasie, przebieg każdego kursu oraz koordynaty GPS określające położenie wszystkich przystanków. Opis formatu i zakresu danych stanowi integralną część danych udostępnianego podmiotom przez ZTM.

3.       Zasady udostępniania danych – powszechność dostępu do informacji

Dane rozkładowe, które są udostępniane na zasadach powszechnego dostępu, stanowią źródło informacji pasażerskiej, która równolegle jest udostępniana na zasadach powszechnego i bezpłatnego dostępu w serwisie internetowym ZTM oraz aplikacjach udostępnianych przez ZTM.

Użytkownicy informacji udostępnianych przez ZTM mogą ponosić jedynie koszty związane z opłatami za transfer danych w momencie korzystania z serwisu przez użytkownika lub podczas instalacji aplikacji i w czasie jej użytkowania (pobieranie aktualnych danych). W kwestii ponoszenia ww. opłat oraz ich ewentualnej wysokości decyduje sposób i zasady, wg których użytkownik korzysta z dostępu do Internetu.

4.       Kodeks dobrych praktyk

Dobrą praktyką jest udostępnianie zewnętrznych serwisów lub aplikacji, jako alternatywnych źródeł informacji, także na zasadach powszechnego i bezpłatnego dostępu, tj. bez pobierania od użytkowników jakichkolwiek opłat za sam dostęp do informacji.

Dobrą praktyką jest aby treści publikowane w zewnętrznych serwisach i/lub aplikacjach, zwłaszcza treści reklamowe, nie zawierały jednocześnie przekazu mogącego negatywnie wpłynąć na odbiór transportu publicznego.

5.       Odpowiedzialność podmiotu zewnętrznego

Podmiot, który wykorzystuje dane na potrzeby zewnętrznych serwisów i/lub aplikacji powinien zapewnić aktualność prezentowanych informacji, tj. ich zgodność z aktualnymi danymi rozkładowymi udostępnianymi przez ZTM.

Odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego przetworzenia danych, w tym zaprezentowania informacji niezgodnych z danymi, leży po stronie podmiotu.

Wszelka odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich a także innych obowiązujących przepisów prawa przez zewnętrzne serwisy i/lub aplikacje leży po stronie podmiotu.

6.       Zgoda na przetwarzanie danych

ZTM udostępniając dane udziela jednocześnie zgody na:

a) wykorzystanie danych przez podmiot,
b) wprowadzanie danych do pamięci komputerów,
c) utrwalanie danych dowolną techniką,
d) przetwarzanie danych, w tym ich modyfikacji i dostosowanie do wymagań podmiotu, z wyłączeniem odpowiedzialności ZTM,
e) publiczne udostępnianie wyników przetwarzania danych, w tym ich elementów, w zewnętrznych serwisach i/lub aplikacjach,
f) prezentowanie wyników przetwarzania danych, w tym ich elementów, w zamkniętych sieciach komputerowych (intranetowych),
g) wykorzystywanie wyników przetwarzania danych, w tym ich elementów, w celu promocji i reklamy zewnętrznych serwisów i/lub aplikacji,
h) udostępnianie przetworzonych danych innym podmiotom.

7.       Uregulowania techniczne dostępu do danych

Aktualizowane dane są udostępniane na serwerze ZTM. Podmiot we własnym zakresie odpowiada za pobieranie danych z serwera oraz dalsze ich przetwarzanie wg potrzeb.

8.       Kontakt

W przypadku potrzeby kontaktu, tj. pomocy technicznej w zakresie opisu formatu, zgłoszenia ewentualnych błędów w danych czy innych kwestii prosimy o korzystanie z formularza kontaktowego na stronie ZTM.

Zachęcamy również do informowania nas o wdrażanych serwisach i aplikacjach, które wykorzystują udostępniane dane.

9.       Zastrzeżenia

ZTM zastrzega sobie prawo do rozwijania, modyfikacji lub zmiany formatu bez konieczności uprzedniego informowania o zmianach.

ZTM zastrzega sobie prawo do wycofania się z udostępniania danych na zasadach powszechnego dostępu, jeżeli dalsze obowiązywanie zasad nie leży w interesie publicznym.

10.     Źródło danych

Adres serwera FTP: rozklady.ztm.waw.pl

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja miejska po godzinach

Komunikacja miejska po godzinach

Warszawski Transport Publiczny to wygodny sposób na dotarcie do pracy, szkoły, po zakupy, do urzędu, kina czy lekarza. Codziennie każdy pasażer może się o tym przekonać. Można jednak wyjść poza schemat i spojrzeć na komunikację miejską jako ciekawy obiekt badań naukowych czy arenę do bicia rekordów. Tak właśnie potraktowały transport publiczny osoby, o których piszemy w najnowszym numerze. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską