Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

projekty europejskie

"Nowa kultura mobilności"

Poprzednie projekty realizowane przez ZTM w ramach programu Leonardo da Vinci.
Następne projekty realizowane przez ZTM w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".

Projekt zakończony w październiku 2012 r.
Całkowite dofinansowanie: 29.335,22 EUR.

01_320_03

Projekt „Nowa kultura mobilności w Warszawie”

Projekt „Nowa kultura mobilności w Warszawie” otrzymał dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach programu Leonardo da Vinci w wysokości 29.355 EUR

Przedsięwzięcie to jest kontynuacją projektu pt. "Nowa jakość usług – młodzi pracownicy motorem zmian w komunikacji miejskiej" zrealizowanego przez ZTM w 2009r. wspólnie z berlińskim partnerem BVG.

 Głównym założeniem projektu  jest poprawa jakości komunikacji miejskiej poprzez  przygotowanie grupy specjalistów  do zarządzania transportem publicznym w Warszawie na poziomie standardów europejskich. Tym razem staże odbędą się w Wiedniu i Turynie, czerpiąc dobre praktyki w austriackim przedsiębiorstwie komunikacyjnym Wiener Linien oraz włoskim AMMT.

Partnerzy

02

Wiener Linien (WL) jest przedsiębiorstwem transportu publicznego na  obszarze Wiednia. Jest to największe komunalne przedsiębiorstwo komunikacyjne w Austrii i jedno z największych takich przedsiębiorstw w Europie.  Organizuje i obsługuje komunikację publiczną w Wiedniu, zarządzając transportem na 5 liniach metra, 28 liniach tramwajowych oraz 84 liniach autobusowych. W najnowszym badaniu komunikacji miejskiej, przeprowadzonym przez  niemiecki ADAC  w 23 europejskich stolicach, Wiedeń znalazł  się na 3 miejscu, z jednym z najnowocześniejszych i najczęściej używanych systemów transportowych w Europie.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy miało miejsce 11 października 2010r. w Warszawie.

img_9891_320

03_320_02

Drugi partner Agenzia Mobilita Metropolitana Torino  (AMMT) jest instytucją powołaną przez władze lokalne i  odpowiada za zarządzanie transportem publicznym na  terenie miasta Turyn oraz 31 gmin w obszarze metropolitalnym ( 1,5 mln mieszkańców). 

System zarządzanego transportu składa się 7 metropolitalnych linii kolejowych, 36 linii autobusowych międzymiastowych,  78 linii autobusowych miejskich i podmiejskich oraz  7 tramwajowych a także   jednej linii metra. W 1992 r.miasto Turyn rozpoczęło realizację wielkoskalowego projektu w zakresie telematyki transportowej pod nazwą 5T (Telematic Technologies for Transport and Traffic in Turin). Obejmuje on 9 podsystemów m.in. Sterowanie Ruchem Miejskim oraz  Zarządzanie Transportem Publicznym. Ponadto Turyn może poszczycić się zaawansowaną integracją transportu miejskiego i kolejowego.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy miało miejsce 12 listopada  2010r. w Barcelonie.

barcelona-11.11.2010_269_320

Dodatkowym argumentem przesądzającym o zaproszeniu partnerów do projektu było ich doświadczenie w organizacji imprez masowych. Niezwykle cenna będzie możliwość wykorzystania ich doświadczeń  – przed trzema laty w Wiedniu rozgrywane były mecze EURO 2008, a w 2006 roku Turyn był gospodarzem  XX zimowych  igrzysk olimpijskich. Włoski partner wypracował także efektywne rozwiązania zapewniające sprawną komunikację turystom i pielgrzymom odwiedzającym miasto w okresie, gdy wystawiany jest  całun turyński.

Cele

Celem głównym projektu jest zdobycie przez uczestniczące osoby wiedzy i umiejętności związanych z organizacją i  funkcjonowaniem systemów transportu miejskiego. Obejmuje on m.in. efektywne zarządzanie komunikacją  i jej wizerunkiem, wprowadzenie innowacyjnych technologii oraz edukowanie pasażerów.

Z kolei celami szczegółowymi projektu są:

- zapoznanie się beneficjentów projektu z dobrymi praktykami zarządzania komunikacją miejską w Wiedniu i Turynie,

- pogłębienie wiedzy językowej,

- możliwość nawiązania kontaktów z osobami zajmującymi się zarządzaniem komunikacją miejską w Austrii oraz we Włoszech, celem przyszłej wymiany informacji fachowych.

Uczestnictwo w projekcie pozwoli jego beneficjentom uzupełnić już posiadaną wiedzę, a także nabyć umiejętności praktyczne, które będą mogli wykorzystać w przyszłości.

Tematyka staży

1.Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego.

2.Rozwój i integracja różnorodnych systemów transportu miejskiego.

3.Promocja alternatywnych metod – ruch pieszy i rowerowy, szlaki wodne.

4.Organizacja komunikacji miejskiej w trakcie imprez masowych, np. EURO.

5.Planowanie nowych linii komunikacyjnych.

6.Dostępność (nowe rozwiązania) systemów transportowych dla osób niepełnosprawnych.

7.Zmiana kultury w komunikacji miejskiej (koncentracja na potrzeby pasażerów).

8.Jakość w komunikacji miejskiej.

9.Zielony program – ochrona środowiska- metody + nowoczesne rozwiązania.

10. Alternatywne sposoby finansowania środków transportu miejskiego

11.Zwiększenie efektywności systemu transportowego poprzez m.in. zarządzanie ruchem, monitoring, komunikację usług.

12.Systemy taryfowe.

13.Systemy sprzedaży i kontroli biletów.

 

Rezultaty

W projekcie uczestniczyć będzie 12 osób, zatrudnionych w ZTM. Każdy z partnerów przyjmie po 6 stażystów.

Rezultatem projektu będzie nabycie przez beneficjentów  praktycznej wiedzy w zakresie nowoczesnych standardów zarządzania komunikacją miejską,  pogłębienie wiedzy językowej oraz możliwość nawiązania kontaktów z osobami zajmującymi się zarządzaniem komunikacją zbiorową  w innych stolicach europejskich, celem przyszłej wymiany   mobilności.

Staż odbędzie się w pierwszym kwartale 2012 r. i będzie trwał przez  4 tygodnie  dla każdego uczestnika.

 

Koordynatorem projektu jest p. Halina Rakowska

h.rakowska@ztm.waw.pl

 

Uroczystość podpisania umów na staże w Turynie i Wiedniu

W czwartek, 8 grudnia odbyło się uroczyste podpisanie umów  stażowych oraz trójstronnych porozumień o programie stażu. Jak zaznaczył  dyrektor Leszek Ruta  - staże zagraniczne  to forma wyróżnienia dla młodych pracowników, ale również  ciężka praca. Tak samo jak przy poprzednim wyjeżdzie poprzeczka ustawiona jest wysoko i zdobyte doświadczenia zostaną wykorzystane w poszukiwaniu innowacyjnych sposobów usprawnienia zarządzania komunikacją miejską oraz w realizacji nowych rozwiązań i standardów.

staz_320

Uczestnicy staży z Dyrektorem ZTM Leszkiem Rutą i eurokoordynatorem Haliną Rakowską

 

Seminarium upowszechniające

 W ramach  upowszechnienia rezultatów projektu w dniu 3 kwietnia 2012r. zostało zorganizowane całodniowe seminarium, podczas którego 12 uczestników staży  przedstawiło rozwiązania stosowane u zagranicznych partnerów projektu w Wiedniu i w  Turynie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele przewoźników i instytucji związanych z organizowaniem komunikacji miejskiej w Warszawie i innych miastach, m.in. Łodzi, Poznania czy Wrocławia.

Interesującym rozwiązaniem z Turynu okazał się  system zarządzania informacją o ruchu (spółka 5T), m.in. na 317 przystankach znajdują się ekrany informacyjne, pasażer z dowolnego przystanku może wysłać sms z zapytaniem o najbliższy kurs. Informacja o komunikacji miejskiej została zintegrowana z Google Transit.

Komunikacja miejska w Wiedniu traktowana jest priorytetowo nad transportem indywidualnym. Wiedeńczycy wprowadzając zmiany komunikacyjne kierują się zasadą pozyskiwania dodatkowych pasażerów. Z myślą o pasażerach wprowadzono wiele ciekawych rozwiązań, np. biletomaty dostępne na różnej wysokości, przesiadka „drzwi w drzwi” z autobusu do tramwaju, prowadnice dla niewidomych na skrzyżowaniach przez tory tramwajowe, wypukłe nadruki informacyjne na poręczach.

upow_1_320
Uczestnicy staży w AMM Turyn, Dyrektor ZTM Leszek Ruta, moderator seminarium Halina Rakowska.

 

upow_2_320_01
Uczestnicy staży w Wiener Linien, moderator seminarium Halina Rakowska.

 

Więcej o upowszechnianiu projektu w numerze iZTM 4(63), na stronach 36-43, oraz w numerze specjalnym iZTM (2) - czerwiec 2011, na stronach 15-20.

zaplanuj podróż

kalandarz
kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Bilety dostępne niemal wszędzie

Bilety dostępne niemal wszędzie

Obecnie kupić bilety kartonikowe lub doładować Warszawską Kartą Miejską można niemal na każdym kroku. Na stołecznych ulicach stoi coraz więcej automatów biletowych, w bardzo wielu pojazdach komunikacji miejskiej można spotkać biletomaty mobilne, a tradycjonaliści w dalszym ciągu mogą wybrać się do saloniku prasowego lub jednego z Punktów Obsługi Pasażerów. Najnowszy numer iZTM poświęcamy sieci sprzedaży biletów.  więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską