Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

bilety i opłaty

wspólny bilet w pociągach

"Wspólny bilet" to specjalna oferta taryfowa, w ramach której posiadacze wybranych biletów ZTM mogą podróżować pociągami podmiejskimi na terenie Warszawy i ościennych gmin.

"Wspólny bilet ZTM-KM-WKD" w pociągach obsługiwanych przez spółki:

 • "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
 • Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Zasady przejazdów pociągami
- przejdź do:

 1. Honorowane bilety
 2. Zakres terytorialny
 3. Strefy biletowe
 4. Uprawnienia do ulg
 5. Zasady kasowania (aktywacji) biletów
 6. Skargi i wnioski
 7. Dodatkowe informacje
 8. Pociągi do Lotniska Chopina
 9. Rozkład jazdy
 10. Kontakt
 11. Podstawa prawna oferty

1. Honorowane bilety

Oferta "Wspólny bilet" obejmuje bilety ZTM:

 • 90-dniowe,
 • 30-dniowe, 
 • dobowe, 
 • weekendowe,
 • weekendowe grupowe,
 • bilet seniora,
 • bilety dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci.

Oferta nie obejmuje biletów 30-dniowych Komunikacji Miejskiej Łomianki.

2. Zakres terytorialny

Bilety w ramach oferty "Wspólny bilet" uprawniają do przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich (KM) na obszarze ograniczonym stacjami:

 • Sulejówek Miłosna
 • Śródborów
 • Zalesie Górne
 • Pruszków
 • Płochocin
 • Legionowo Przystanek
 • Legionowo Piaski
 • Warszawa Zacisze-Wilno

oraz pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) na odcinku W-wa Śródmieście WKD - Opacz.

3. Strefy biletowe

Przy przejeździe pociągiem Kolei Mazowieckich na podstawie biletu ZTM, zgodnie z taryfą, obowiązują strefy 1 i 2, analogicznie jak przy przejeździe pociągiem SKM. Stacjami granicznymi są:

 • Warszawa Ursus Niedźwiadek
 • Warszawa Gołąbki
 • Warszawa Choszczówka
 • Warszawa Wola Grzybowska
 • Warszawa Falenica
 • Warszawa Jeziorki

Zwracamy uwagę, że w strefie 2 ważne są wyłącznie bilety na 1 i 2 strefę.

Uwaga! Na odcinku Legionowo Piaski - Wieliszew bilety ZTM obowiązują tylko w pociągach SKM linii S3.

Na odcinku linii WKD objętym ofertą obowiązuje wyłącznie 1 strefa biletowa.

Zobacz schemat

4. Uprawnienia do ulg

Przy korzystaniu z oferty "Wspólny bilet" w pociągach KM i WKD są honorowane uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w lokalnym transporcie zbiorowym nadzorowanym przez ZTM.

Zobacz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych

5. Zasady kasowania (aktywacji) biletów

Bilety w ramach oferty "Wspólny bilet" honorowane są w pociągach KM i WKD pod warunkiem, że są ważne w chwili przejazdu, tzn. że zostały wcześniej aktywowane / skasowane.

Skasowanie (aktywacja) może nastąpić:

 • podczas wcześniejszego przejazdu pojazdem linii ZTM lub w bramkach biletowych w metrze,
 • w kasowniku (aktywatorze) zamontowanym na wybranych stacjach,
 • w kasowniku (aktywatorze) zamontowanym w wybranych pociągach Kolei Mazowieckich obsługujących linię KML,
 • u kierownika pociągu Kolei Mazowieckich.

Aktywacja biletów 30- i 90-dniowych może zostać dokonana u kierownika pociągu KM, na zasadach obowiązujących podróżnych nie posiadających ważnego biletu na przejazd.

Aktywacja biletów dobowych, weekendowych, weekendowych grupowych odbywa się na zasadach szczególnych:

Na stacjach i przystankach, na których nie ma zainstalowanego kasownika ZTM, legalizacji (nadania ważności) biletom dobowym, weekendowym, weekendowym grupowym, dokonuje bezpłatnie kierownik pociągu, poprzez wpisanie na odwrocie ww. biletów kartonowych, nad paskiem magnetycznym: nr pociągu, aktualnej daty i godziny. Wpis kierownik pociągu potwierdza stemplem, umieszczonym poniżej paska magnetycznego - w dolnej części biletu, albo na czołowej stronie biletu. Na bilecie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek.

Podróżny, który nie skasował wcześniej w kasowniku lub bramce metra biletu, o którym mowa wyżej, powinien wejść pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu, w celu legalizacji biletu.W przeciwnym razie podróżny jest traktowany jak osoba bez ważnego biletu. Bilety, którym nadał ważność kierownik pociągu, w pojazdach komunikacji miejskiej będą sprawdzane przez kontrolerów ZTM lub KM, w urządzeniach kontrolerskich. W przypadku wykazania podczas kontroli, że dane zapisane na pasku magnetycznym świadczą, iż bilet jest przeterminowany - bilet zostanie uznany za nieważny, mimo danych naniesionych przez kierownika pociągu. Jeżeli bilet z naniesionymi danymi, o których mowa wyżej zostanie skasowany w późniejszym terminie w kasowniku lub bramce metra, datę ważności takiego biletu liczy się od daty i godziny wpisanej przez kierownika pociągu.

6. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski dotyczące przejazdów pociągami KM i WKD należy kierować bezpośrednio do przewoźników. Windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem bez ważnego biletu leży po stronie odpowiednich służb KM i WKD i odbywa się na zasadach obowiązujących w KM i WKD.

Należności z tytułu przejazdu pociągiem bez biletu. W przypadku, w którym pasażer posiadał ważny bilet imienny zakodowany na Warszawskiej Karcie Miejskiej a nie okazał go w momencie kontroli, nałożona opłata dodatkowa może zostać anulowana. Jest to uzależnione od uprzedniego uiszczenia na rzecz KM lub WKD opłaty manipulacyjnej. W celu anulowania opłaty dodatkowej podróżny ZTM powinien w ciągu 7 kolejnych dni liczonych od dnia następnego po dniu kontroli, przedstawić w wyznaczonym przez KM lub WKD punkcie bilet okresowy imienny ZTM lub/i dokument, który potwierdzał posiadanie przez podróżnego w chwili kontroli uprawnienia do korzystania z przejazdu pociągiem KM lub WKD.

7. Dodatkowe informacje o obowiązywaniu oferty

Bilety ZTM nie obowiązują:

 • w pociągach spółki "PKP Intercity" S.A.,
 • w pociągach spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

8. Pociągi do Lotniska Chopina

W pociągach kursujących do stacji Warszawa Lotnisko Chopina obowiązuje wzajemne honorowanie biletów.

W pociągach linii KML Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Płudy można podróżować na podstawie wszystkich biletów z taryfy ZTM (również biletów jednorazowych i czasowych). W pociągu Kolei Mazowieckich (w przypadku braku kasowników w pojeździe) w celu skasowania lub aktywacji biletu należy niezwłocznie zgłosić się do kierownika pociągu.

W pociągach SKM – tylko linii S2 i S3 – na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Płudy ważne są wszystkie bilety z taryfy Kolei Mazowieckich.

9. Rozkład jazdy oraz dalsze informacje:

10. Kontakt do przewoźników

Informacje odnośnie wspólnego biletu ZTM-KM-WKD:
"Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa,
Call Center
tel. (22) 364-44-44
Wydział Windykacji
- tel. (22) 473-76-21, faks (22) 473-76-32
Wydział Przepisów i Taryf:
- e-mail: przepisy.taryfy@mazowieckie.com.pl
Internet: www.mazowieckie.com.pl

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
Wydział Marketingu i Sprzedaży Usług WKD Sp. z o.o.
- tel. (22) 755-47-60,
- e-mail: marketing@wkd.com.pl
Biuro Windykacji Należności Przewozowych PKP-PR Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5, 60-715 Poznań, 
- tel. (61) 424-37-54, 783-933-067, faks (61) 633-43-54
- e-mail: windykacja@p-r.com.pl
Internet: www.wkd.com.pl

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
infolinia miejska 24h: 19 115

11. Podstawa prawna oferty

Honorowanie biletów odbywa się na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego a Kolejami Mazowieckimi i Warszawską Koleją Dojazdową w sprawie realizacji usług przewozowych środkami transportu zbiorowego - pociągami uruchamianymi przez KM i WKD. Na podstawie tych umów KM i WKD zobowiązały się do przestrzegania przepisów zawartych w następujących uchwałach Rady m.st. Warszawy:

 • Uchwała Nr XLIII/1040/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2004 roku (ze zm).
 • Uchwała Nr XLVII/1203/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 r.
 • Uchwała Nr XXXIX/1186/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r.
 • Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 r. (ze zm.)
 • Uchwała Nr XLV/1413//2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008 r w sprawie nieodpłatnego przewozu grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie w ramach programu "Zima w mieście" i "Lato w mieście"
 • Uchwała Nr XVI/301/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 maja 2011 r.
 • Uchwała Nr XXXII/769/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 r.
 • Uchwała Nr XXXII/770/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 r.
 • Uchwała Nr LVI/1604/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2013 r.
 • Uchwała Nr LXXIII/1890/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r.

W granicach stref biletowych, zasady związane z nadaniem ważności biletom zakodowanym na Warszawskiej Karcie Miejskiej a także zasady dotyczące przewozu bagażu i rowerów są takie same jak w środkach lokalnego transportu zbiorowego nadzorowanego przez ZTM.

zaplanuj podróż

kalandarz
Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka Katalog zniżek Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

newsletter

Dzień w zajezdni Praga

Dzień w zajezdni Praga

Czy ktoś z nas, korzystających ze środków transportu miejskiego, zastanowił się, co dzieje się z tramwajami, kiedy zjeżdżają z trasy? Jak szykowane są przed ponownym wyjazdem? Gdzie? Kto to robi? W jakim czasie? W tym numerze postanowiliśmy poznać odpowiedzi na te wbrew pozorom ważne pytania. Tramwaje jak samochody potrzebują przecież schronienia przed złymi warunkami atmosferycznymi, stałej pielęgnacji, technicznego doglądu. Są przecież dobrem publicznym, maszynami bardzo drogimi, mającymi służyć mieszkańcom miasta przez długie lata, bezpiecznie ich przewozić. Wymagają więc wyjątkowej opieki. Zapewniają ją im zajezdnie. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską