Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

bilety i opłaty

ceny biletów ZTM

Ceny biletów obowiązujących w pojazdach linii organizowanych przez ZTM

Zobacz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych

 

 

Podstawa prawna:
UCHWAŁA NR LXXXIV/2145/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 czerwca 2014 r.
UCHWAŁA NR LXVI/1807/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 października 2013 r.
UCHWAŁA NR LXVI/1806/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 października 2013 r. z późn. zm.

Rodzaje biletów i opłat
  strefa ważności normalny ulgowy 50%
Bilety obowiazujące wyłącznie w strefie 1
uprawniające do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych tylko w strefie 1
Bilet jednorazowy przesiadkowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 75 minut od momentu skasowania biletu albo uprawniający do przejazdu jednym środkiem transportu do przystanku lub stacji, który obowiązuje jako ostatni na trasie 1   4,40 zł 2,20 zł
Bilet dobowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 godzin od momentu skasowania biletu 1   15 zł 7,50 zł
Bilet 30-dniowy imienny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu 1   110 zł 55 zł
Bilet Warszawiaka 30-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu 1   98 zł
Bilet Młodego Warszawiaka/Ulgowy Bilet Warszawiaka 30-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu 1   49 zł
Bilet 90-dniowy imienny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności biletu 1   280 zł 140 zł
Bilet Warszawiaka 90-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności biletu 1   250 zł
Bilet Młodego Warszawiaka/Ulgowy Bilet Warszawiaka 90-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności biletu 1   125 zł
Bilety obowiązujące wyłącznie w strefie 2
uprawniające do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych tylko w strefie 2
Bilet 30-dniowy imienny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu   2 112 zł 56 zł
Bilet Warszawiaka 30-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu   2 100 zł
Bilet Młodego Warszawiaka/Ulgowy Bilet Warszawiaka 30-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu   2 50 zl
Bilet 90-dniowy imienny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności biletu   2 282 zł 141 zł
Bilet Warszawiaka 90-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności biletu   2 252 zł
Bilet Młodego Warszawiaka/Ulgowy Bilet Warszawiaka 90-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności biletu   2 126 zł
Bilety obowiązujące w strefie 1 i 2
uprawniające do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych w strefie 1 i 2
Bilet jednorazowy przesiadkowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 90 minut od momentu skasowania biletu albo uprawniający do przejazdu jednym środkiem transportu do przystanku lub stacji, który obowiązuje jako ostatni na trasie UWAGA! Bilet nie obowiązuje w autobusach linii typu "L" 1 2 7 zł 3,50 zł
Bilet 20-minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 20 minut od momentu skasowania UWAGA! Bilet nie obowiązuje w autobusach linii typu "L" 1 2 3,40 zł 1,70 zł
Bilet dobowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 godzin od momentu skasowania biletu 1 2 26 zł 13 zł
Bilet weekendowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 19:00 w piątek do godz. 8:00 w poniedziałek 1 2 24 zł 12 zł
Bilet weekendowy grupowy uprawniający grupę liczącą do 5 osób do nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 19:00 w piątek do godz. 8:00 w poniedziałek 1 2 40 zł
Bilet 30-dniowy imienny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu 1 2 210 zł 105 zł
Bilet Warszawiaka 30-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu 1 2 196 zł
Bilet Młodego Warszawiaka/Ulgowy Bilet Warszawiaka 30-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu 1 2 98 zł
Bilet 30-dniowy na okaziciela uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności 1 2 230 zł 115 zł
Bilet 90-dniowy imienny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności biletu 1 2 536 zł 268 zł
Bilet Warszawiaka 90-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności biletu 1 2 482 zł
Bilet Młodego Warszawiaka/Ulgowy Bilet Warszawiaka 90-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności biletu 1 2 241 zł
Bilet 90-dniowy na okaziciela uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności 1 2 600 zł 300 zł
Bilet Seniora
uprawniający do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych w strefie 1 i 2
Bilet seniora imienny dla osób, które ukończyły 65. rok życia uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania do godziny 23.59 trzysta sześćdziesiątego piątego dnia terminu ważności lub trzysta sześćdziesiątego szóstego dnia terminu ważności o ile obejmuje dzień 29 lutego. Bilet ważny jest z dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek pasażera (do biletu nie stosuje się innych ulg dotyczących przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie) 1 2 50 zł
Bilety dla dzieci z rodzin z trójką dzieci
uprawniający do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych w strefie 1 i 2
Bilet imienny dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci - bilet imienny dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci, zamieszkałego na terenie m.st. Warszawy do ukończenia przez nie 21 roku życia, jeżeli ich rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje, zamieszkują/e na terenie m.st. Warszawy i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód – uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzysta sześćdziesiątego piątego dnia terminu ważności biletu lub trzysta sześćdziesiątego szóstego dnia terminu ważności biletu o ile obejmuje dzień 29 lutego. Bilet ważny jest ze spersonalizowaną kartą zbliżeniową wydaną przez Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu dowodów stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do ulgi. Utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia nabytych uprawnień pozostałych dzieci 1 2 99 zł
Bilety z oferty "Warszawa+"
Zobacz SZCZEGÓŁOWE informacje o ofercie
30-dniowy imienny oferty "Warszawa+" uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu   2 98 zł 49 zł
1 2 196 zł 98 zł
Bilet 90-dniowy imienny oferty "Warszawa+" uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności biletu   2 250 zł 125 zł
1 2 482 zł 241 zł
Opłaty dodatkowe i inne opłaty
1. Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu - stanowi 38-krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego normalnego, obowiązującego w strefie 1 i 2 266,00 zł
2. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - stanowi 28-krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego normalnego, obowiązującego w strefie 1 i 2 196,00 zł
3. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny - stanowi 100-krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego normalnego, obowiązującego w strefie 1 i 2 700,00 zł
4. W przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 bezpośrednio u kontrolera biletów na miejscu kontroli 159,60 zł / 117,60 zł
5. W przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do tej opłaty 186,20 zł / 137,20 zł
6. Opłata dodatkowa za wydanie kolejnej nowej spersonalizowanej karty zbliżeniowej 14,00 zł
7. Opłata manipulacyjna za czynności związane z pobraniem opłaty dodatkowej lub wystawieniem wezwania do zapłaty w przypadku ich anulowania 21,00 zł
8. Opłata manipulacyjna za przyjęcie biletu do zwrotu 20% wartości nominalnej biletu, nie więcej jednak niż 50,00 zł
9. Przewóz bagażu i zwierząt nie podlega opłacie

*Opłata dodatkowa może ulec zmniejszeniu o 30% pod warunkiem uregulowania jej nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania. Należność przewozowa nie podlega pomniejszeniu.

Zgodnie z Ustawą prawo przewozowe przewoźnik nakłada opłatę dodatkową wraz z właściwą należnością za przewóz. W przypadku nałożenia opłaty dodatkowej pasażer zobowiązany jest zatem uiścić niniejszą opłatę wraz z właściwą należnością za przewóz stanowiącą równowartość ceny biletu jednorazowego odpowiedniego do posiadanych uprawnień i strefy przejazdu.

zaplanuj podróż

kalandarz
Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka Katalog zniżek Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

newsletter

Zmieniamy się dla Was

Zmieniamy się dla Was

Rok 2014 kończy się nieubłaganie. Dla komunikacji miejskiej w Warszawie i aglomeracji był niezwykle udany. Przyniósł wiele, dobrych dla naszych pasażerów, zmian. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską